Прием на колежани


Важно! Началото на кампанията е 18 май, а крайният срок за подаване на документи и записване – 30.09 за програма „Предприемачество и мениджмънт“. В тази кампания не набираме кандидати и не приемаме заявления за програма „Бизнес мениджмънт“!

Политика за прием

Колеж “Адам Смит” е възприел отворена политика по отношение на приема на колежани и приема документи до попълване на местата в групите. Ние вярваме, че всеки трябва да има шанс да провери възможностите си и да покаже, че може да се справи с изискванията на програмата. Отвореният достъп до програмите ни обаче, не гарантира успешно завършване. Напротив, немалък брой колежани не успяват да покрият минималните стандарти и отпадат от програмата.

Програмата по “Предприемачество и мениджмънт” предвижда входен тест за установяване на нивото на обща подготовка на колежаните. Резултатите не са елемент от механизъм за класиране, а дават на преподавателския екип и администрацията ориентир за състава на групата. Програмата по “Бизнес мениджмънт” изисква предварителни познания в областта на икономиката и мениджмънта. За нея е предвиден входен тест за установяване на такава подготовка или опит. Подробности и за двата теста можете да намерите по-долу в секцията на съответната програма.

Вижте подробности за процедурата и изискванията за прием в двете специалности, които предлагаме в момента:

Предприемачество и мениджмънт

Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

Бизнес мениджмънт

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка). Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

Виж подробности за приема по тази програма!

Виж подробности за приема по тази програма!