Програми и специалности


Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ е специализирано бизнес училище, което предлага програми за професионална квалификация с продължителност от една и две години, акредитирани в България и Великобритания.

В България програмите са разработени от Колежа и утвърдени от МОН, а във Великобритания – от нашия английски партньор TLM, който е и сертифицираща организация. Всички програми са от системата на професионалната квалификация и не водят до придобиване на образователни степени от висшето образование. Колежът е специализирано професионално бизнес училище, ориентирано към развиването на практически приложими компетенции, с които могат успешно да се решават проблемите на реалния бизнес. Професионалната диплома гарантира именно тази практическа приложимост и връзката с ежедневните бизнес ситуации, пред които се изправят предприемачите и мениджърите.

Колежът предлага възможности за изучаване на програмите си в присъствена, самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

Предприемачество и мениджмънт

Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

Програмата по тази специалност е двугодишна, лицензирана от МОН.

Бизнес мениджмънт

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка). Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

Виж подробности за тази програма!

Виж подробности за тази програма!