examsТова е кратко описание на процедурата по подготовка и провеждане на финални изпити за завършване на обучението в програмите на Колежа по мениджмънт “Адам Смит”. Описанието е подготвено в помощ на колежаните, на които предстои явяване на държавни изпити (за програма “Предприемачество и мениджмънт”, лицензирана от МОН) или финални изпити (за програма “Бизнес мениджмънт”, акредитирана във Великобритания).

Процедурата се основава на приложимите нормативни документи, Националната изпитна програма (за програма “Предприемачество и мениджмънт”, лицензирана от МОН), Инструкциите за текущо оценяване и завършване на обучението на TLM (за програма “Бизнес мениджмънт”, акредитирана във Великобритания) и вътрешните правила и процедури на Колежа.

Предприемачество и мениджмънт

Виж подробности за завършване!

Бизнес мениджмънт

Виж подробности за завършване!