Как да изберем колеж или център за обучение


Много често при избора на организация, която предлага професионално обучение, възникват неувереност или съмнения относно качеството на процеса и на продукта, предлаган от съответната организация. Понякога тези съмнения са основателни и е добре да се знае как може да се определи надеждно ли е дадено учебно заведение и в състояние ли е да отговори на вашите нужди и очаквания. Внимание! В системата на професионалното образование и обучение се издават само стандартизирани документи – Свидетелство за професионална квалификация, когато се придобива степен на професионална квалификация и се полагат държавни изпити, и Удостоверение за професионална квалификация. Към тези документи може да бъде приложен и Europass сертификат. Организации, които претендират да извършват професионално обучение, но не са в състояние да издадат тези документи, следва да будят основателни съмнения.
 
Първата стъпка е проверка на легитимността. Тя може да се направи онлайн в регистрите на МОН за училищата, професионалните гимназии и професионалните колежи, и в регистъра на НАПОО за центровете за професионално обучение.
 
Втората важна стъпка е проверката на материалната база. Посетете учебното заведение и се уверете, че условията са подходящи за вашето обучение. Поискайте да видите залите и техниката, с която разполага организацията.
 
Третата стъпка е проверката на преподавателския екип. Тук нещата стават малко по-сложни, защото не е възможно да познавате всички преподаватели на учебното заведение или да намерите информация за тях. Добър знак е, когато учебното заведение е публикувало на сайта си или в други информационни материали имената на преподавателите си.
 
Четвъртата стъпка е да потърсите отзиви в интернет, пресата или други медии. Имайте предвид, че лошите новини се разпространяват бързо и ако нещо не е наред с учебното заведение, най-вероятно информация за това ще намерите без проблем. От друга страна, хората по-рядко са склонни да пишат добри отзиви, така че отсъствието на добри препоръки понякога само по себе си е добра препоръка. Естествено, най-добрият начин да почерпите достоверна информация е от човек, който вече познава учебното заведение и има представа от това как протича процесът на обучение.
 
Петата стъпка е да направите оценка на контакта с учебното заведение. Задължително поговорете лично или по телефона, или най-малкото разменете няколко мейла с учебното заведение. Направете внимателна оценка по няколко показателя:
1) качество на предоставяната ви информация, съдържателност и изчерпателност;
2) бързина на реакцията и време за получаване на отговор при писмена комуникация;
3) реалистичност – ако ви обещават чудеса, по-добре е да внимавате; доброто учебно заведение пази внимателно репутацията си и по-скоро ще предпочете да ви загуби като клиент, отколкото да ви въведе в заблуждение.
  • Регистър на МОН за училищата, професионалните гимназии и професионалните колежи
  • Регистър на НАПОО за лицензираните центрове за професионално образование и обучение