Личен ментор


Днес всички реклами ни казват онова, което искаме да чуем. Рекламистите влизат в главите ни с умели текстове и графични визии. Честно, понякога и ние се изкушаваме да го правим. Сега обаче ще ти кажем точно как стоят нещата. Ученето не е лесно. Не става неусетно. Изисква време, усърдие и постоянство. Изисква концентрация. Трябва да се лишиш от някои неща за известен период от време. Понякога трябва да си у дома, когато всички са навън. Да четеш, когато всички вече спят. Да пишеш, поправяш, триеш и пишеш отново. Да мислиш. Да си готов да приемаш нови идеи. Да минаваш през врати, които някой е отворил за теб.

Ако още четеш този текст, ако вече си отворил няколко страници от сайта на Колежа, ти може би си един от малцината, на които наистина бихме искали да разкажем по какъв начин можем да ти помогнем да станеш по-уверен в разговорите за икономика и бизнес. Да направиш следваща стъпка в кариерата си. И дори да стартираш бизнес, който да носи твоя личен почерк.

Да, в “Адам Смит” се стараем обучението да е и приятно, и забавно. Но преди това “и” стои “трудно”, “изискващо” и “предизвикaтелно”. И именно заради трудностите и предизвикателствата, ние ще се погрижим да имаш свой личен ментор.

Менторът е човек, който познава добре процесите в „Адам Смит“, учебната програма и съдържанието на дисциплините, който има преподавателски опит и е в състояние да обсъжда различни стратегии и подходи към ученето. Формалната му длъжност не е от значение, защото наставничеството представлява форма на неофициални, но професионални взаимоотношения, основаващи се на доверие. Менторът не налага мнението си, а предлага решения. Степента на доверие постепенно се повишава, но колежаните и курсистите сами определят с какви темпове става това. Възможно е някои колежани да не изпитват нужда от подобна подкрепа, а за други тя да е важен елемент от ориентацията в професионалната област, учебния процес и личната мотивация. Най-често менторите обсъждат с тях въпроси, свързани с трудности при усвояване на материала, служебна заетост и пътувания, оказващи влияние на времето, с което разполагат за подготовка, лични ангажименти и ключови събития от личния живот, които драматично променят приоритетите, странични и допълващи занимания, израстване в кариерата, предприемачески нагласи, бизнес идеи и проекти.

Комуникацията се извършва в лични контакти или чрез електронна поща и програми за бърз обмен на съобщения (instant messaging). Разговорите и дискусиите между колежаните и менторите не подлежат на проследяване, не представляват официална кореспонденция и остават поверителни, освен ако не бъде направена изрична уговорка, че конкретен проблем може да бъде споделен в по-широка общност, за да се търсят повече и по-разнообразни мнения.

Снимка: Asierromero / Freepik

„От първия ден при нас ще си имаш твой личен ментор. Някой, на когото можеш да се довериш и от когото да потърсиш съвет. Някой, който да ти помага, когато ти е трудно или си на кръстопът. Някой, с когото можеш да разговаряш поверително за всичко и с когото можеш да споделяш страховете и плановете си.“

Андрей Стойчев, MBA
Директор