Предприемачество и мениджмънт

Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

Кандидатствай онлайн!

Срокове

– Документи се приемат от 3 юни.

– Крайният срок за приемане на документи е 25 септември.

Необходими документи

– Молба за прием в Колежа (по образец)

– Копие от дипломата за средно образование. Оригиналът на дипломата се представя само за сверяване и се връща веднага на кандидата.

– Цветна снимка в паспортен формат.

– Медицинско свидетелство от личния лекар.

Входен тест

– Кандидатите попълват тест за обща подготовка, чиято продължителност е 45 минути. Тестът съдържа въпроси от областта на езиковата култура, логиката и въпроси, очертаващи общата култура на кандидата.

– За теста не е необходима и не се предвижда предварителна подготовка – неговата цел е да даде вярна и точна моментна представа за нивото на кандидатите.

– Тестът е компютъризиран, което позволява стартирането му по всяко време и незабавна обработка на резултатите.

– Обикновено ние препоръчваме тестът да бъде направен при личното подаване на подготвените документи за кандидатстване, за да се пести време на кандидатите и да не се налага друго посещение.

Места за прием

– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение

– до 30 (тридесет) човека в неприсъствена форма на обучение