Професионални квалификации над националната рамка


От 2014 година в „Адам Смит“ предлагаме нещо уникално за България — програма за професионална квалификация по „Бизнес мениджмънт“ на ниво 6 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР), т.е. с едно ниво над най-високата възможна степен според българската Национална квалификационна рамка.

Важно е да се знае, че предлагането на професионални квалификации на нива над националната рамка е възможно само с акредитация на програмата в друга страна от ЕС, която има „по-дълга“ професионална писта, паралелна на тази от висшето образование. Нашата програма е акредитирана във Великобритания от местния регулатор на професионални квалификации Ofqual чрез нашия дългогодишен партньор The Learning Machine (TLM). За сравнение, лицензираната класическа двугодишна програма на „Адам Смит“ в България води до придобиване на IV-та степен (от общо четири) на професионална квалификация (приравнена на ниво 5 от ЕКР). Независимо от това, че на ниво 6 от ЕКР се поставят и бакалавърските програми, тази нова програма не е бакалавърска и не води до придобиване на висше образование. Във Великобритания системата на професионалната квалификация е паралелна на системата на висшето образование и има съответствие между нивата в двете системи.

Дипломата на успешно завършилите тази квалификационна степен ще бъде издадена съвместно от „Адам Смит“ и TLM. Съгласно условията на акредитацията, TLM има право да предлага програмата и извън Великобритания, като прилага същите стандарти както и за своя местен пазар.

Дипломите не подлежат на процедура за легализиране/признаване в България и имат автоматична валидност на територията на ЕС чрез приравняването на квалификациите от това ниво към съответстващата шеста степен от ЕКР. За съжаление онлайн инструментът за сравняване на квалификации от различни страни от ЕС все още не е отразил приетото Министерския съвет на РБ с Решение №96/02.02.2012 г. съотнасяне на Националната квалификационна рамка на България към ЕКР.