Специални предложения


Безплатен 4-ти семестър!

Отстъпка: в размер на една пълна семестриална такса, която се ползва в четвъртия (последен) семестър

Условия: важи за колежани, приети през 2017-2018 учебна година; важи за колежани, взели всички предвидени изпити от предходните три семестъра със среден успех не по-малко от 70 т. (Мн. добър 5.00); не важи при прекъсване на обучението; не се комбинира с други отстъпки

Важи за: програма Предприемачество и мениджмънт, редовна (присъствена) форма на обучение

Спестявате: 550 лв.

5% oтстъпка от таксите!

Отстъпка: в размер 5% от таксата за обучение

Условия: важи за колежани и курсисти, приети през 2017-2018 учебна година; важи за окончателни записвания (подаване на документи, полагане на тест/събеседване, внасяне на първата семестриална такса), направени до 1 август 2017 година; отстъпката се приспада при плащане на всяка семестриална такса; не важи при частични плащания; не важи при прекъсване на обучението; не се комбинира с други отстъпки

Важи за: програма Предприемачество и мениджмънт, редовна (присъствена) форма на обучение; програма Бизнес мениджмънт, редовна (присъствена) форма на обучение

Спестявате: 27,50 лв./семестър или 110 лв. за целия срок на обучение (4 семестъра) за програма Предприемачество и мениджмънт; 22,50 лв./семестър или 67,50 лв. за целия срок на обучение (3 семестъра) за програма Бизнес мениджмънт

Нашата програма, твоето темпо!

Отстъпка: възможност за избор на темпо и интензивност на обучението, съобразени с индивидуалното натоварване и възможности на колежаните

Условия: важи за колежани, приети през 2017-2018 учебна година; дава възможност за избор на брой дисциплини, които се изучават в даден момент; дава възможност за избор на изпитни сесии; не ограничава записване на нови дисциплини при невзети изпити от предишен период; не се комбинира с други отстъпки и специални приложения

Цени на модули: 74 лв./модул за Микроикономика, Макроикономика, Счетоводство, Финанси и финансов анализ, Анализ на инвестициите, Търговско право, Бизнес психология, Статистика, Маркетинг, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти, Стратегическо планиране и управление, Предприемачество и структуриране на бизнес процеси; 64 лв./модул за ИКТ и дигитални умения, Английски език, Публична администрация, Европейски съюз, Езикова култура, Културна антропология; 45 лв./модул за Производствена практика по специалността; 0.00 лв./модул (бонус модули) за Здравословни и безопасни условия на труд.

Важи за: програма Предприемачество и мениджмънт, индивидуална (неприсъствена) форма на обучение

Много възможности, един ментор!

Специално предложение: менторът е човек, който познава добре процесите в „Адам Смит“, учебната програма и съдържанието на дисциплините, който има преподавателски опит и е в състояние да обсъжда различни стратегии и подходи към ученето; менторът е на разположение на обучавания за обсъждане на въпроси, свързани с трудности при усвояване на материала, служебна заетост и пътувания, оказващи влияние на времето, с което разполага за подготовка, лични ангажименти и ключови събития от личния живот, които драматично променят приоритетите, странични и допълващи занимания, израстване в кариерата, предприемачески нагласи, бизнес идеи и проекти.

Условия: важи за колежани и курсисти, приети през 2017-2018 учебна година в редовна форма на обучение; осигурява персонален ментор за всеки колежанин или курсист, съгласно описанието на инициативата „Личен ментор“; може да се комбинира с други отстъпки и специални приложения; инициативата „Личен ментор“ не е задължителна и се активира при заявени желание от страна на обучаваните

Важи за: програма Предприемачество и мениджмънт, редовна (присъствена) форма на обучение, програма Бизнес мениджмънт, редовна (присъствена) форма на обучение