Специални предложения


Нашата програма, твоето темпо!

Отстъпка: възможност за избор на темпо и интензивност на обучението, съобразени с индивидуалното натоварване и възможности на колежаните

Условия: важи за колежани, приети през 2019-2020 учебна година; дава възможност за избор на брой дисциплини, които се изучават в даден момент; дава възможност за избор на изпитни сесии; не ограничава записване на нови дисциплини при невзети изпити от предишен период; не се комбинира с други отстъпки и специални приложения

Цени на модули: 74 лв./модул за Микроикономика, Макроикономика, Счетоводство, Финанси и финансов анализ, Анализ на инвестициите, Търговско право, Бизнес психология, Статистика, Маркетинг, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти, Стратегическо планиране и управление, Предприемачество и структуриране на бизнес процеси; 64 лв./модул за ИКТ и дигитални умения, Английски език, Публична администрация, Европейски съюз, Езикова култура, Културна антропология; 45 лв./модул за Производствена практика по специалността; 0.00 лв./модул (бонус модули) за Здравословни и безопасни условия на труд.

Важи за: програма „Предприемачество и мениджмънт“, индивидуална (неприсъствена) форма на обучение

Много възможности, един ментор!

Специално предложение: менторът е човек, който познава добре процесите в „Адам Смит“, учебната програма и съдържанието на дисциплините, който има преподавателски опит и е в състояние да обсъжда различни стратегии и подходи към ученето; менторът е на разположение на обучавания за обсъждане на въпроси, свързани с трудности при усвояване на материала, служебна заетост и пътувания, оказващи влияние на времето, с което разполага за подготовка, лични ангажименти и ключови събития от личния живот, които драматично променят приоритетите, странични и допълващи занимания, израстване в кариерата, предприемачески нагласи, бизнес идеи и проекти.

Условия: важи за колежани и курсисти, приети през 2019-2020 учебна година в редовна форма на обучение; осигурява персонален ментор за всеки колежанин или курсист, съгласно описанието на инициативата „Личен ментор“; може да се комбинира с други отстъпки и специални приложения; инициативата „Личен ментор“ не е задължителна и се активира при заявени желание от страна на обучаваните

Важи за: програма „Предприемачество и мениджмънт“, редовна (присъствена) форма на обучение, програма Бизнес мениджмънт, редовна (присъствена) форма на обучение

Доведи приятел и вземи отстъпка!

Отстъпка: 5% от таксата за всеки семестър до края на обучението за всеки колежанин довел свой приятел, който се запише в редовна форма на обучение в програма „Предприемачество и мениджмънт“ в Колеж „Адам Смит“.

Условия: Важи за колежани, приети през 2019-2020 учебна година в програма „Предприемачество и миниджмънт“; колежаните трябва да положат успешно всички предвидени изпити в рамките на всеки семестър; не важи при прекъсване на обучението на колежанин от групата, която е обект на специалното предложение; не се комбинира с други отстъпки.

Спестявате 110 лева за целия срок на обучение, за всеки приятел, който сте довели в Колеж по мениджмънт „Адам Смит“.

Важи за: програма „Предприемачество и мениджмънт“, редовна (присъствена) форма на обучение

Специално предложение за нашите сънародници в Сърбия

Отстъпка*: 10% от всички такси до края на обучението при записване в група (двама или повече човека) в редовна форма на обучение в програма „Предприемачество и мениджмънт“ и програма „Бизнес мениджмънт“ на Колеж „Адам Смит“.

Условия: Важи за колежани, приети през 2019-2020 учебна година в програма „Предприемачество и мениджмънт“ и програма „Бизнес мениджмънт“; колежаните трябва да положат успешно всички предвидени изпити в рамките на всеки семестър; не важи при прекъсване на обучението на колежанин от групата, която е обект на специалното предложение; не се комбинира с други отстъпки.

Важи за: програма „Предприемачество и мениджмънт“, редовна (присъствена) форма на обучение; програма „Бизнес мениджмънт“, редовна (присъствена) форма на обучение.