ХРАЛУПАТА – необикновено място за особени идеи


Преди няколко години нарекохме платформата си за онлайн обучение „Експлораториум“. Това отразяваше изследователската ни нагласа в дизайна на курсове за онлайн обучение. По онова време мигрирахме и цялото учебно съдържание, предимно авторски материали, към платформата. Добавихме и огромен брой интерактивни и визуално привлекателни ресурси.

Сега е време за следваща стъпка. Време е да поканим и други хора да се присъединят и възползват от направеното с много усилия и любов. От днес платформата ни се нарича „Хралупата“!

Какво е Хралупата ли? Хралупата е нашето приятно, топло и уютно пространство, в което можеш да събираш, преравяш, подреждаш, използваш и откриваш наново нещата, които грижливо сме подслонили за теб. Място за спокоен разговор и споделяне, за приятелства и откривателства. Ние вярваме, че няма едно нещо, което да е най-важно, което да гарантира успех. Вярваме, че всичко е важно, че малките парченца знание имат значение, че е безценно да търсим и изграждаме връзките между тях. Хралупата е място за любопитни, търсещи и мислещи. За хора, които обичат предизвикателствата. Място, от което можеш да вземеш много и да оставиш на свой ред.