Златният лъв на Лидийското царство

В древността съществувал сериозен проблем – как да се гарантира чистотата и количеството метал, използвани по това време като разменна единица в търговията. Решението дошло чрез… контрол и сертифициране!

Царете на Лидия (богато царство на територията на днешна Мала Азия, а може би най-известният му владетел е пословично заможният цар Мидас) намерили решение – те отпечатвали своя лик (а по-късно и други образи) върху парчетата метал, като по този начин ги уеднаквили (въвели стандарти!) Тази своеобразна „гаранция“ за качество, идваща от самият владетел на богатото и уважавано царство, била достатъчна за повечето търговци, дори и извън пределите на страната, и богатствата на Лидия се множали.

Така чрез процеса на сертифициране на качеството се появили първите монети – около 650 година пр. Христа. A какви са съвременните модели и стандарти за качество и сертифициране, можете да научите в Колеж „Адам Смит“.

Posted in