За квантовата физика, паралелните светове и вероятностите

„Може да изглежда, че квантовата физика подкопава разбирането, че природата се управлява от закони, но това не е така. Вместо това тя ни води към нова форма на детерминизъм: при дадено състояние на система в определен момент във времето, законите на природата определят вероятностите на различните състояния на минало и бъдеще, а не миналото и бъдещето със сигурност.

Колкото и отвращаващо да е това за някои, учените трябва да приемат теории, които са в унисон с експериментите, а не с техните предварително установени разбирания.“

Това пишат физиците Стивън Хокинг и Леонард Млодинов в книгата „The Grand Design“ през 2010 година.

Ние в „Адам Смит“ сме може би по-далеч от квантовата физика, отколкото от всяка друга научна област. И за паралелните светове не знаем почти нищичко. Но пък разбираме малко от вероятности и тяхното приложение – за тях учим в дисциплините ни Статистика, Стратегическо управление и Управление на проекти.

Бизнесът бил скучен, а? Може, но само ако се поднася по скучен начин. А ние в „Адам Смит“ можем да направим разликата!

Posted in