За изобретателността на данъчната администрация

„Изобретателите на различните данъци, с които в различни времена са били обложени къщите в Англия, […] са определяли данъците по нещо по-очебийно. […] Първият данък от този вид бе данъкът върху огнищата в размер на 2 шилинга от всяко огнище. За да установи колко огнища има в къщата, бирникът трябвало да огледа всички стаи. Това неприятно посещение направи данъка толкова омразен, че скоро след революцията той бе отменен като символ на робството. Следващият данък от този вид бе един данък от 2 шилинга от всяка обитавана жилищна сграда. Къща с 10 прозореца трябваше да плаща 4 шилинга повече. Къща с 12 и повече прозореца – 8 шилинга повече. По-късно този данък бе изменен в смисъл, че къщи с 20 до 29 прозореца трябваше да плащат 10 шилинга повече, а къщи с 30 и повече прозореца – 20 шилинга повече. Броят на прозорците в повечето случаи може да бъде установен отвъни във всички случаи без да се влиза във всяка стая на къщата. Поради това посещението на бирника при този данък бе по-малко досадно, отколкото при данъка върху огнищата.“

Това пише Адам Смит в „Богатството на народите“, издадена за първи път през 1776 година. През 2010 година в България, НАП полетя с хеликоптер, за да може да обложи по снимковия материал имотите на най-заможните българи. Много изобретателно, нали? Как ли им е хрумнало? 🙂

Posted in