Нов проект на Колеж „Адам Смит“ получава одобрение

logo erasmus plus jpeg smallОще в началото на месец юли започнаха да идват добрите новини за лятото – Колеж „Адам Смит“, в консорциум с едни от най-добрите ни партньори от Словения и Холандия, както и с участието на колеги от Италия, Полша и Белгия, получи финансиране за проекта си „Обърната класна стая в обучението за възрастни“. Целта на проекта ни е да приложим концепцията на обърнатата класна стая, изваждайки я от вече придобилия популярност училищен контекст, като разработим методология и материали в помощ на обучителите, работещи с възрастни хора. Отчитайки факта, че нивата на базисни и ключови компетенции при възрастните се движат в огромен диапазон, ние възнамеряваме да изследваме потребностите на различни групи обучаващи се, като предложим варианти за подходи дори за хората с най-ниски умения и квалификация, допринасяйки за увеличаване на броя на хората, участващи във форми на обучение през целия живот. Заедно с това ще работим за активното въвличане в системите на обучение на страните-партньорки на представители на групи със завишен риск от изключване.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на ЕК и ще бъде контролиран от Словенския център за мобилност и европейски образователни и обучителни програми (CMEPIUS).