Държавни изпити, сесия септември 2016

Със заповеди на Министъра на образованието и науката и на Директора на Колежа са определени следните дати и срокове, свързани с провеждането на държавни изпити (ДИ) в Колеж „Адам Смит“:

Дата на ДИ по теория на професията (писмен изпит): 09.09.2016 г.

Дата на ДИ по практика на професията (представяне и защита на проект): 16.09.2016 г.

Срок за подаване на заявления за допускане до ДИ: 19.08.2016 г. Заявлението може да бъде изтеглено от Експлораториума, раздел „Административни документи“, или от този директен линк.

Срок за предаване на дипломните работи (бизнес проект): 19.08.2016 г.

Информация за процедурата по провеждане на изпитите и завършване на обучението можете да намерите тук.