Откриване на академичната година

На 7-ми октомври от 09:00 часа Колеж „Адам Смит“ ще открие академичната 2017-2018 година. Новоприетите първокурсници ще имат ориентираща сесия и започват учебните си занимания веднага след това, от 10:00 часа. Първите два модула за първокурсниците (випуск С20) са Микроикономика и Търговско право.