Начало на проект ARTIFEX

На 25.10.2017 г. в гр. Антверпен се проведе началната партньорска среща по проект ARTIFEX. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Целта на проекта е създаване на практическа европейска рамка за STEM (наука, технологии, инженерство, математика) обучение на ученици в иновативна среда, извън класните стаи. Проектът се фокусира върху активното обучение на учениците да решават проблеми чрез мулти- и интердисциплинарни средства, които се предлагат в обществени центрове със свободен достъп до високотехнологично оборудване.

Домакин на срещата бе AGSO Antwerpen (Белгия) и на нея присъстваха представители на всички партньори по проекта: H-FARM EDUCATION (Италия), UNIVERSITEIT ANTWERPEN (Белгия), ARTEVELDEHOGESCHOOL (Белгия), EUROFACE CONSULTING (Чехия), ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA AE (Гърция), НАЦИОНАЛЕН

 УЧЕБЕН ЦЕНТЪР И КОЛЕЖ АДАМ СМИТ (България), KARLSTADS UNIVERSITET (Швеция). В дневния ред на срещата бяха обсъдени организационни въпроси, свързани със съвместната работа на партньорите по проект ARTIFEX. Участниците в срещата имаха удоволствието да посетят и да се запознаят с работата на общински център за STEM обучение в гр. Антверпен (https://www.stedelijkonderwijs.be/fablabplus). Бяха проведени и две работни сесии, по време на които партньорите бяха разделени в работни групи. В рамките на тези сесии бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани с практическата работа за постигане на целите на проекта. Партньорите съгласуваха и датите за следващите срещи на участниците в проекта.