Нов проект за съавторство в ученето

На 6 ноември в Гент, Белгия, дадохме официалния старт на работата по нов проект на Колежа – CoCOS (Co-Creation in Open-Source environments). В партньорство с организации от Белгия, Холандия, Словения и Испания, „Адам Смит“ ще работи по създаването и изпробването на платформа, която позволява в създаването на учебни материали да се включва потенциално неограничен брой съавтори – колеги-преподаватели, практици, консултанти, студенти. Подобряването на качеството и ефективността на учене посредством учебни материали, създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене, е основна цел на проекта.

Предварителните проучавания и измервания, проведени в Белгия, показват висока степен на мотивираност сред обучаваните и дават основания да се смята, че скъсяването на дистанцията между слоевете на често сложния и терминологично обременен академичен език и този на учещите, води до допълнителна ангажираност и обогатяване на процеса на учене с многоаспектност и ресурсно разнообразия, които често отсъстват в класическата концепция за учебно съдържание.

Ние в „Адам Смит“ очакваме с нетърпение възможността да участваме в изработката и изпробването на платформата.