Държавни изпити, януари 2018

Със заповед на Министъра на образованието и науката и на Директора на Колежа са определени следните дати и срокове, свързани с провеждането на държавни изпити (ДИ) в Колеж „Адам Смит“ през м. януари 2018 година:

 

Дата на ДИ по теория на професията (писмен изпит): 25 януари 2018 година.

 

Дата на ДИ по практика на професията (представяне и защита на проект): 1 февруари 2018 година.

 

Срок за подаване на заявления за допускане до ДИ: 20 декември 2017 година.

 

Заявлението може да бъде изтеглено от платформата за онлайн обучение (раздел „Административни документи“).

 

Срок за предаване на дипломните работи (бизнес проект): 20 декември 2017 година.

 

Posted in