Нов европейски проект с участие на Колеж „Адам Смит“

На 27 и 28 ноември в гр. Burgh-Haamstede, Холандия, бе поставено началото на нов проект с участие на Колежа – RED (Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills). Наши партньори по проекта са организации от Белгия, Испания, Италия, Словения, Холандия и Чехия. Целта на проекта е създаване на иновативна и съвременна платформа, която съчетава в себе си базов тест, с който да се определят нива на грамотност и умения за боравене с числа, образователни материали, в помощ за повишаване на тези основни компетентности, както и материали, които чрез видео и аудио презентации запознават с „дигитални“ услуги, предлагани от социални и държавни организации. Посредством платформата всички заинтересовани лица ще могат да придобият умения, необходими за достъп до тези услуги.