Демонстрационни курсове със свободен достъп

Колеж „Адам Смит“ предлага свободен достъп до демонстрационните курсове по проект iFlip. Те са полезни за учещи и преподаватели в организации, за които „обърнатата класна стая“ представлява предизвикателство.
Принципите на метода, които са заложени във всички модули на Колежа в платформата ни за обучение, включват:

– Разнообразно съдържание, което е в състояние да “активира” учещите;
– Форми на обратна връзка (напр. рецензии върху задания/проекти, тестове за самопроверка);
– Запознаване с учебното съдържание преди провеждане на присъствените занимания;
– Оползотворяване по максимално ефективен начин на присъствените занимания чрез стимулиране на въпроси и дискусии по вече познато съдържание;

В рамките на проекта ние подготвихме три много кратки курса, за да илюстрираме подхода:

Забавна микроикономика
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=34
Вербална и невербална комуникация
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=33
Стратегия “Син океан”
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=32

Каним Ви да разгледате съдържанието и да придобиете впечатления за метода на „обърната класна стая“.

Колежът разработва активно ново мултимедийно съдържание, което включваме в текущите модули от учебния план на Колежа и вярваме, че разнообразното съдържание и възможностите за различни учебни активности правят ученето по-приятно, а наученото – по-устойчиво във времето и практически приложимо.
 

Posted in