На гости в Хралупата

На 17 февруари 2018 г. в Колежа се проведе срещата „На гости в Хралупата!“ На нея представихме подхода, който използваме в Хралупата – нашата онлайн платформа за обучение, за да направим бизнес обучението по-забавно и по-достъпно за колежаните. Показахме редица интерактивни ресурси и дейности, които се използват в помощ на традиционните такива, за да се разчупи учебният процес с цел да стане разбираем и увлекателен. Интерес предизвика методът на обърнатата класна стая и пилотните проекти, разработени от Колежа в рамките на проект iFlip. Срещата завърши с дискусия и неформални контакти, което даде възможност на  участниците да обменят свободно мнения по интересни за тях въпроси, свързани с бизнес обучението.

Posted in