Прием на колежани и курсисти за 2018-2019 година

Започна кампанията за кандидатстване за прием в програмите на Колежа за учебната 2018-2019 година.

И тази година „Адам Смит“ предлага обучение в две програми:

Предприемачество и мениджмънт
Двугодишна програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка)
– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение
– до 30 (тридесет) човека в неприсъствена форма на обучение

Бизнес мениджмънт
Едногодишна програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка)
– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение
– до 5 (пет) човека в неприсъствена форма на обучение

Подробности за условията и начина на прием за двете програми можете да намерите на тази страница, а подробна информация за всяка от програмите – на този линк.

Началото на кампанията е 4 юни, а крайният срок за подаване на документи и записване – 26 септември за програма Предприемачество и мениджмънт и 02 ноември за програма Бизнес мениджмънт.