Екипът на Колеж „Адам Смит“: Андрей Стойчев, Директор на Колежа

„Работата ни с партньори от Европа и достъпът ни до иновации ни позволява ежедневно да създаваме наново Колежа като специално място – с уникална физическа среда, внимание към авторските програми и материали, грижа към колежаните, уважение към времето и доверието, които са ни поверили. Гордея се с това!“

Андрей Стойчев, МВА

Директор на Колеж „Адам Смит“

Posted in