Екипът на Колеж „Адам Смит“ – Буба Портокалска-Стойчева

„Когато решихме да създадем Колежа, не знаехме какво ще се случи. Но знаехме какво искаме да се случи – най-добрият колеж, с най-добрите преподаватели и най-добрите колежани.

С годините успяхме да изградим една общност, обединена от взаимно доверие и уважение, споделяща общи ценности и един непрекъснат стремеж към знание.

Това днес е Колеж „Адам Смит“. Нашият Колеж, когото обичаме и с който се гордеем.“

Буба Портокалска-Стойчева – съосновател на Колежа, дългогодишен Директор по учебната дейност, преподавател по дисциплини Публична администрация и Европейска интеграция в програма „Предприемачество и мениджмънт“

Posted in