Колежани: Силвия Георгиева

„Казвам се Силвия Георгиева, през 2012 г. завърших първата програма на колеж „Адам Смит“ със специалност „Предприемачество и мениджмънт“, а през 2018 г. и втората със специалност „Бизнес мениджмънт“.
Обучението ми през годините беше вълнуващо, изпълнено с творчески предизвикателства. Атмосфера в колежа е революционна, позитивна и креативна, тя е силен стимулатор за латерално мислене. Придобитите знания ми дават увереност и имат практическо приложение в ежедневните ми служебни задължения.
Аз съм един от малкото щастливци, на които професията им е и хоби. Днес съм административен директор на бързо развиваща се външно търговска компания.“

Завършила програма „Предприемачество и мениджмънт“ и програма „Бизнес мениджмънт“ в Колежа.

Posted in