Преподаватели: Дончо Ковачев

„Преподавам в Колежа вече повече от 10 години и това, което ме кара да продължавам да го правя с голямо желание, е изключително позитивното и приятелско отношение на всички колеги, постоянният стремеж към прилагане на нововъведения, желанието за възходящо развитие и невероятният ентусиазъм, с който сме заредени ние преподавателите, и който успява да се предаде върху много голяма част от колежаните.

Всички от екипа се стараят неимоверно и успяват да създадат една неформална обстановка по време на занятията, която не само „скъсява” дистанцията между преподавател и колежанин, но и спомага за по-ефективното възприемане на материала и постигането на една приятна и приятелска атмосфера, необходима за постигането на високи стандарти в обучението.“

Дончо Ковачев е преподавател по „Финанси и финансов анализ“ и „Анализ на инвестициите“ в програма Предприемачество и мениджмънт и “ Корпоративни финанси“ в програма Бизнес мениджмънт

Posted in