Преподаватели: доц. Йовка Банкова

„Колеж „Адам Смит“ свързвам с моите първи стъпки в преподаването. Заедно растяхме, учехме се, усъвършенствахме се и продължаваме да го правим. Във времето променяхме много, но за всички нас преподавателите от Колежа неизменен е стремежът към изграждането на знания и умения.“

доц. Йовка Банкова преподава „Корпоративна стратегия и планиране“ в програма „Бизнес мениджмънт“

Posted in