Одобрено е финансиране за три нови образователни проекта

В последните няколко дни получихме официална информация, че три нови проекта на NTCenter са одобрени за финансиране от Европейската комисия чрез програма Еразъм+. В един от тях NTCenter – изследователската компания, която е собственик на Колеж „Адам Смит“ – е водеща организация.

Проектите са свързани с професионално обучение и реализация на хора с увреждания, повишаване на интереса към научните дисциплини в училище и влиянието на дезинформацията върху системитe за образование и обучение в Европа.

Както винаги, Колежът участва активно във всички проекти на NTCenter. А междувременно сме се съсредоточили върху кампанията за прием на нови колежани и курсисти и върху работата по текущите ни образователни проекти. Очакват ни натоварени месеци!