ХРАЛУПАТА – нашето необикновено място за особени идеи

Хралупата – това е електронната платформа за обучение на Колеж „Адам Смит“. Тя е нашето уютно, топло и безопасно място, което с удоволствие ще споделим с Вас. Тя е за онези вечно търсещи хора и за тези, които обичат предизвикателствата.

Хралупата дава възможност на нашите колежани и курсисти да учат в удобно за тях време, от любимото си електронно устройство и от всяко място – достатъчно е да имат достъп до интернет. Всички пожелали да учат при нас получават индивидуален достъп до всички дейности и ресурси и възможност за дистанционна комуникация с преподавателите, с администрацията на Колежа и с колегите си.

Хралупата разполага с удобна навигация и приятна визия. В нея ще откриете авторски материали оформени в книги и подкниги, специално разработени учебни видеоклипове, забавни тестове за самоподготовка (и не толкова лесни финални тестове, разбира се). Използвайки календара, лесно ще проследявате предстоящи събития, насрочени видеовръзки, крайни срокове за изпълнение на задания. Ще получавате уведомления при поставяне на нови задания или получена оценка (при нас оценките са различни – поставяме точки и индивидуално ги обосноваваме в писмена рецензия). Ще получавате персонални значки за начало, напредък и успешно завършване на модул.

В Хралупата сме вплели практическия опит на нашите преподаватели със съвременни ресурси, материали и уеб технологии. Целта на екипа на Колеж „Адам Смит“ и на преподавателите е чрез Хралупата да покажем и предадем на колежаните и курсистите знания и умения по нов, приятен, спокоен и иновативен начин.

Posted in