Преподаватели: Вероника Костова

„Аз съм Вероника Костова и моята мисия е да помагам на хората да усъвършенстват езиковата си култура. Работата ми в Колеж „Адам Смит“ е предизвикателство, с което се сблъсках преди три години. Благодарение на приятелската обстановка, прекрасните отношения с колеги и колежани, това предизвикателство се превърна в симбиоза между работа и удоволствие, която ме обогатява като човек и преподавател.“

Вероника Костова преподава „Езикова култура“ в програма „Предприемачество и мениджмънт“ в Колеж „Адам Смит“

Posted in