Прием на колежани за 2019-2020 година

Започна кампанията за кандидатстване за прием в програмата на Колежа за учебната 2019-2020 година.

Тази година „Адам Смит“ предлага професионално обучение по програма Предприемачество и мениджмънт :

Двугодишна програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка)
– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение
– до 30 (тридесет) човека в неприсъствена форма на обучение

Подробности за условията и начина на прием можете да намерите на тази страница, а подробна информация за програма Предприемачество и мениджмънтна този линк.

Началото на кампанията е 3 юни, а крайният срок за подаване на документи и записване – 25 септември.

Posted in