Държавни изпити в Колеж „Адам Смит“ за учебна 2019-2020

Със заповеди на Министъра на образованието и науката и на Директора на Колежа са определени следните дати и срокове, свързани с провеждането на държавни изпити (ДИ) в Колеж „Адам Смит“ през м. септември 2020 година:

Дата на ДИ по теория на професията (писмен изпит): 10 септември

Дата на ДИ по практика на професията (представяне и защита на проект): 17 септември

Срок за подаване на заявления за допускане до ДИ: 2 септември

Заявлението може да бъде изтеглено от платформата за онлайн обучение (раздел „Административни документи“) или от този директен линк.

Срок за предаване на дипломните работи (бизнес проект): 1 септември

Информация за процедурата по провеждане на изпитите и завършване на обучението можете да намерите тук.