Преустановяване на всички занимания

Във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват всички присъствени занимания и консултации в Колежа. Тази заповед е от по-висок ред от вече обявеното през миналата седмица спиране на присъствените занимания до края на м. март. Новите мерки са безсрочни, до получаване на нови решения и разпореждания на Националния оперативен щаб за противодействие на коронавируса и на компетентните държавни институции.

Предвид обезпечеността на Колежа, обучението за първи и втори курс, както и подготовката на колежани от предходни години, които имат да полагат поправителни изпити, се извършва изцяло в онлайн платформата ни. Към този момент администрацията продължава да работи и оказва техническа и административна подкрепа в тази връзка.

Призоваваме колежаните и преподавателите си към спокойствие и към спазване на инструкциите за хигиена, избягване на събирания в големи групи и поддържане на социална дистанция, когато това е възможно. Припомняме, че паниката никога не е добър съветник и призоваваме за избягване на импулсивни и ирационални решения и действия, които създават объркване, страх и паника.

Posted in