Промени, свързани с режима на извънредно положение

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към Вас във връзка с продължаващото извънредно положение, обявено по повод разпространението на вируса, известен като Covid-19.

Както знаете, извънредното положение беше въведено с акт на Народното събрание. Последващи актове на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката регулират, временно, работата на различни обществени и икономически сегменти, включително образованието.

Съобразявайки се с тези разпоредби, с вътрешни заповеди на Директора на Колежа бяха отменени присъствените занимания и консултации, беше променен и режимът на работа на администрацията.

Изчаквайки развитието на събитията и следейки внимателно административните мерки, които Правителството прилага, Колежът адаптира учебната година и учебния процес към новите условия. Ситуацията е динамична и често непредвидима, което има сериозно отражение върху дългосрочното планиране. Благодарим за търпението Ви и за това, че съгласно обявените от нас инструкции и препоръки, продължавате да се придържате към програмата и сроковете на различни задания и проекти, изисквани от съответната дисциплина.

Към този момент сме в състояние да обявим промени и преструктуриране на част от процесите в Колежа, както следва:

1. За I курс (самостоятелна форма на обучение) подготовката следва да продължи по оригиналната програма. Изпитът на 26 април по Анализ на инвестициите ще се проведе чрез платформата. Насроченият за 25 април изпит по английски език се отлага до изпълнение на задължителните изисквания по отношение на самостоятелната работа и заданията. Ще бъде насрочена нова дата за финален изпит, когато тези изисквания бъдат изпълнени.

2. Отново за първи курс, следващите две дисциплини в програмата до края на тази учебна година са Управление на човешките ресурси и Езикова култура. Присъственият изпит по Езикова култура ще бъде отложен или прехвърлен към следващия семестър – окончателно решение за това ще бъде взето предвид развитието на обстановката и възможностите за провеждане на присъствен изпит по безопасен начин, вкл. и чрез обсъждане на промяна във формата на изпита, ако това се налага. Администрацията ще Ви информира своевременно за взетото решение. Подготовката по тази дисциплина не следва да се бави или отлага.

3. По отношение на II курс бяхме изправени пред необходимостта от вземане на тежки решения. В момента II курс изучава самостоятелно, следвайки по-ранните ни инструкции, Счетоводство и Управление на проекти. На практика това се извършва в условията на самостоятелна форма на обучение за всички, вкл. за тези колежани, които са записани и учат в редовна форма. Предвид форсмажорните обстоятелства се налага по административен път да променим формата на обучение, фиксирана в договорите за обучение.

4. Колежаните от II курс в редовна форма на обучение, които са платили таксата за последния семестър в пълния ѝ размер, ще получат обратно по посочена от тях сметка разликата в таксата до тази за самостоятелна форма на обучение. Молим ги да се свържат с нас на посочения имейл адрес, за да уточним подробностите по възстановяването на надвнесените суми.

5. Имайки предвид забавянето, причинено от изчакване за евентуална яснота по характера и продължителността на извънредните мерки, отлагаме изпитите за II курс, насрочени за 9 и 10 май, за 30 и 31 май, съответно.

6. Предвидените изпити на 30 май (Счетоводство) и на 31 май (Управление на проекти) са присъствени. По време на подготовката, консултации с преподавател могат да бъдат осъществявани в електронната платформа на Колежа, чрез форума на съответния модул. В момента уточняваме инструкцията за провеждането на изпитите от разстояние, която ще включва прилагане на подходящи технологични решения, ако текущите извънредни мерки бъдат удължени и включват и новите дати на тези изпити.

7. Към настоящия момент остава готовността на администрацията за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията през м. септември.

8. Колежаните от II курс, които планират да се явят на държавни изпити през септември, но имат невзети изпити и/или непредадени задължителни задания, следва да се обърнат към администрацията за уточняване на индивидуален график за полагане на тези изпити. Администрацията ще консултира всички желаещи за процедурата по заявяване и одобряване на тема за разработка на дипломен проект, изискванията към проектите, сроковете за предаване за рецензия.

Благодарим за разбирането Ви и пожелаваме спокойно завършване на учебната година. Надяваме се Вие и семействата Ви да се здрави и ситуацията да не е довела до драматични последици в личен, здравословен и професионален план. За връзка с администрацията и Учебен отдел на Колежа използвайте имейл адреса [email protected] Офисът на Колежа е затворен за посетители до второ нареждане.

Posted in