Проект Skillability е одобрен!

Колеж „Адам Смит“ е партньор по проекта Skillability. В партньорството участват организации от Нидерландия, Словения, Италия, Португалия, Дания и Литва. Проектът е насочен към скритите възможности и таланти на хората с увреждания. Планираме да създадем дигитална платформа, която да се превърне в „работно място“ на хората с увреждания. Място, където те ще представят ръчно изработени предмети, бижута, сувенири…, както и възможност да покажат умения в областта на готварството, кетъринга и др. Освен в платформата, хората с увреждания ще имат възможност да се включат в базово обучение, свързано с дигитални умения, онлайн продажби, ценообразуване, реклама, методи за онлайн плащане.

Очаквайте скоро повече информация за проекта Skillability!