Държавен изпит сесия януари 2021 се отменя

Уважаеми колеги,

Във връзка с предложението на Министъра на здравеопазването за преустановяване на присъствени занятия и всякакви съпътсващи академични дейности във всички учебни заведения, Ви информираме, че Държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация – сесия януари 2021 година се отменя.

Моля да следите секцията новини на уебсайта и новинарския форум в Хралупата – електронната платформа на Колеж “Адам Смит”.

Пазете се и бъдете здрави!