Валидиране на примери, свързани с байъси

Преподавателите на Колежа бяха поканени да участват в проучване по проект dBias, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. В рамките на проучването те трябва да оценят вероятността за появата на предварително зададени примерни ситуации в учебен контекст. Повече за проект dBias и линк към проучването можете да откриете тук.

Posted in