Администрация

andy2017

Андрей Стойчев е директор на Колеж по мениджмънт „Адам Смит“. Г-н Стойчев има магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, Единбург (Шотландия) и специализации в областта на педагогиката. Професионалният му опит преди да поеме ръководството на Колежа е свързан с бизнес консултиране и разработка на бизнес планове, програми за преструктуриране, инвестиционен анализ и стратегическо управление в рамките на малки и средни предприятия в България и по международни проекти и програми.

Г-н Андрей Стойчев е пряко ангажиран с поддържането и актуализирането на учебните програми и съдържание, подбора на преподаватели и разширяването на дейността на Колеж „Адам Смит“. Той ръководи и международната дейност на Колежа – контакти с партньори и участие в двустранни и многостранни проекти.

Е-мейл: [email protected], тел. 02 857 2001, 02 857 2003.

teddy-dimitrova-150x150

Теодора Димитрова е заместник-директор на Колежа и по силата на Правилника – Ръководител на Учебен отдел. Г-жа Димитрова е завършила „Икономика и управление на индустрията“ в УНСС. Има дългогодишен опит в администриране на различни структури в сферата на производството и услугите. Преподавала е „Маркетинг“, сътрудничи с Колежа и подкрепя негови инициативи  – под различни форми и при различни поводи – повече от 15 години. Нейна отговорност са планирането и координирането на кампаниите за прием на колежани, включително медийната част. Г-жа Димитрова разработва, поддържа и актуализира разписанието на лекциите в съответствие с учебната програма и организира методически и административно учебния процес. Ръководи работата на Учебен отдел и осъществява административен контрол върху работата на административните секретари. Поддържа връзка с преподавателския екип, организира вътрешно междудисциплинарно съгласуване на промени в учебния плани и съдържание. Координира връзката с Министерството на образованието и науката в съответствие с действащата законова рамка в системата на професионалното обучение.

Участва в проектите и инициативите на Колежа в България и Европа като ръководител на проекти и национален координатор.

Е-мейл: [email protected], тел. 02 857 2001, 02 857 2003.

BubaPortokalska

Буба Портокалска-Стойчева е един от основателите на Колежа и дългогодишен Заместник-директор и Ръководител на Учебен отдел. Тя е възпитаник на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика и електроника“. В края на учебната 2017-2018 година г-жа Портокалска се оттегли от поста си и от активна работа и в момента подкрепя работата на екипа като външен консултант при съставянето на учебни програми и поддържането на специализираната документация за учебната дейност на Колежа.

DSC_0044

Гергана Пенчева е Административен секретар на Колежа и координатор на проекти по програма Еразъм+. Тя е ангажирана с административното обслужване на колежаните и на учебния процес, а освен това отговаря за поддръжката на онлайн платформата на Колежа за електронно обучение. Г-жа Пенчева има богат опит в работата с хора и обслужване на клиенти.

Участва в проектите и инициативите на Колежа в България и Европа като ръководител на проекти и координатор.

Е-мейл: [email protected], тел. 02 857 2001, 02 857 2003.

AdamSmith2015-9-150x150

Част от административния ни екип са и г-жа Петя Ненкова (финанси и счетоводство), инж. Владимир Тодоров (IT системи и поддръжка), адв. Петър Петров (правно-административни въпроси).