Кандидатствай онлайн!

С формуляра на тази страница можете да изпратите Вашите данни, избора на програма или специалност, както и да прикачите и изпратите необходимите приложения. Молба за прием можете да попълните и на хартиен носител в офиса на Колежа.

Молбата се попълва и изпраща в реално време и не може да бъде записвана и отваряна повторно. Преди да започнете да я попълвате се уверете, че разполагате с достатъчно време и с нужната информация, вкл. сканирани диплома за средно образование и Ваша снимка.

  Полетата, отбелязани с * са задължителни.

  Име, презиме фамилия*

  Моля да бъда приет(а) за обучение в избраната от мен форма на обучение в програма "Предприемачество и мениджмънт":

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Към този формуляр трябва задължително да прикрепите: сканирана диплома за средно образование (всички страници) и снимка (паспортен формат).

  * При първото Ви посещение посещение в Колежа трябва да носите служебна бележка от личния лекар (оригинал) и оригинал на дипломата Ви за средно образование (за сверяване с изпратеното сканирано копие).

  Диплома за завършено средно образование*

  Снимка*