Прием на колежани за 2019-2020 година


Започна кампанията за кандидатстване за прием в програмата на Колежа за учебната 2019-2020 година.

Тази година „Адам Смит“ предлага професионално обучение по програма Предприемачество и мениджмънт :

Двугодишна програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка)
– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение
– до 30 (тридесет) човека в неприсъствена форма на обучение

Подробности за условията и начина на прием можете да намерите на тази страница, а подробна информация за програма Предприемачество и мениджмънтна този линк.

Началото на кампанията е 3 юни, а крайният срок за подаване на документи и записване – 25 септември.

Одобрено е финансиране за три нови образователни проекта


В последните няколко дни получихме официална информация, че три нови проекта на NTCenter са одобрени за финансиране от Европейската комисия чрез програма Еразъм+. В един от тях NTCenter – изследователската компания, която е собственик на Колеж „Адам Смит“ – е водеща организация.

Проектите са свързани с професионално обучение и реализация на хора с увреждания, повишаване на интереса към научните дисциплини в училище и влиянието на дезинформацията върху системитe за образование и обучение в Европа.

Както винаги, Колежът участва активно във всички проекти на NTCenter. А междувременно сме се съсредоточили върху кампанията за прием на нови колежани и курсисти и върху работата по текущите ни образователни проекти. Очакват ни натоварени месеци!

Прием на колежани и курсисти за 2018-2019 година


Започна кампанията за кандидатстване за прием в програмите на Колежа за учебната 2018-2019 година.

И тази година „Адам Смит“ предлага обучение в две програми:

Предприемачество и мениджмънт
Двугодишна програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка)
– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение
– до 30 (тридесет) човека в неприсъствена форма на обучение

Бизнес мениджмънт
Едногодишна програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка)
– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение
– до 5 (пет) човека в неприсъствена форма на обучение

Подробности за условията и начина на прием за двете програми можете да намерите на тази страница, а подробна информация за всяка от програмите – на този линк.

Началото на кампанията е 4 юни, а крайният срок за подаване на документи и записване – 26 септември за програма Предприемачество и мениджмънт и 02 ноември за програма Бизнес мениджмънт.

Обучение по проект RED в Мадрид


 От 16 до 20 април 2018 г. екипът на Колежа участва в международно обучение по проект RED. Обучението се проведе в гр. Мадрид и негов домакин беше испанският ни партньор Siglo22. Акцентът на обучението беше нова програма за създаване и обработване на видеоклипове, която ще бъде използвана за реализирането на целите на проекта. На обучението бяха обсъдени техническите аспекти по разработването на клиповете, както и тяхното интегриране в RED Platform.

На гости в Хралупата


На 17 февруари 2018 г. в Колежа се проведе срещата „На гости в Хралупата!“ На нея представихме подхода, който използваме в Хралупата – нашата онлайн платформа за обучение, за да направим бизнес обучението по-забавно и по-достъпно за колежаните. Показахме редица интерактивни ресурси и дейности, които се използват в помощ на традиционните такива, за да се разчупи учебният процес с цел да стане разбираем и увлекателен. Интерес предизвика методът на обърнатата класна стая и пилотните проекти, разработени от Колежа в рамките на проект iFlip. Срещата завърши с дискусия и неформални контакти, което даде възможност на  участниците да обменят свободно мнения по интересни за тях въпроси, свързани с бизнес обучението.

Демонстрационни курсове със свободен достъп


Колеж „Адам Смит“ предлага свободен достъп до демонстрационните курсове по проект iFlip. Те са полезни за учещи и преподаватели в организации, за които „обърнатата класна стая“ представлява предизвикателство.
Принципите на метода, които са заложени във всички модули на Колежа в платформата ни за обучение, включват:

– Разнообразно съдържание, което е в състояние да “активира” учещите;
– Форми на обратна връзка (напр. рецензии върху задания/проекти, тестове за самопроверка);
– Запознаване с учебното съдържание преди провеждане на присъствените занимания;
– Оползотворяване по максимално ефективен начин на присъствените занимания чрез стимулиране на въпроси и дискусии по вече познато съдържание;

В рамките на проекта ние подготвихме три много кратки курса, за да илюстрираме подхода:

Забавна микроикономика
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=34
Вербална и невербална комуникация
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=33
Стратегия “Син океан”
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=32

Каним Ви да разгледате съдържанието и да придобиете впечатления за метода на „обърната класна стая“.

Колежът разработва активно ново мултимедийно съдържание, което включваме в текущите модули от учебния план на Колежа и вярваме, че разнообразното съдържание и възможностите за различни учебни активности правят ученето по-приятно, а наученото – по-устойчиво във времето и практически приложимо.
 

Нов европейски проект с участие на Колеж „Адам Смит“


На 27 и 28 ноември в гр. Burgh-Haamstede, Холандия, бе поставено началото на нов проект с участие на Колежа – RED (Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills). Наши партньори по проекта са организации от Белгия, Испания, Италия, Словения, Холандия и Чехия. Целта на проекта е създаване на иновативна и съвременна платформа, която съчетава в себе си базов тест, с който да се определят нива на грамотност и умения за боравене с числа, образователни материали, в помощ за повишаване на тези основни компетентности, както и материали, които чрез видео и аудио презентации запознават с „дигитални“ услуги, предлагани от социални и държавни организации. Посредством платформата всички заинтересовани лица ще могат да придобият умения, необходими за достъп до тези услуги.

Държавни изпити, януари 2018


Със заповед на Министъра на образованието и науката и на Директора на Колежа са определени следните дати и срокове, свързани с провеждането на държавни изпити (ДИ) в Колеж „Адам Смит“ през м. януари 2018 година:

 

Дата на ДИ по теория на професията (писмен изпит): 25 януари 2018 година.

 

Дата на ДИ по практика на професията (представяне и защита на проект): 1 февруари 2018 година.

 

Срок за подаване на заявления за допускане до ДИ: 20 декември 2017 година.

 

Заявлението може да бъде изтеглено от платформата за онлайн обучение (раздел „Административни документи“).

 

Срок за предаване на дипломните работи (бизнес проект): 20 декември 2017 година.

 

Нов проект за съавторство в ученето


На 6 ноември в Гент, Белгия, дадохме официалния старт на работата по нов проект на Колежа – CoCOS (Co-Creation in Open-Source environments). В партньорство с организации от Белгия, Холандия, Словения и Испания, „Адам Смит“ ще работи по създаването и изпробването на платформа, която позволява в създаването на учебни материали да се включва потенциално неограничен брой съавтори – колеги-преподаватели, практици, консултанти, студенти. Подобряването на качеството и ефективността на учене посредством учебни материали, създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене, е основна цел на проекта.

Предварителните проучавания и измервания, проведени в Белгия, показват висока степен на мотивираност сред обучаваните и дават основания да се смята, че скъсяването на дистанцията между слоевете на често сложния и терминологично обременен академичен език и този на учещите, води до допълнителна ангажираност и обогатяване на процеса на учене с многоаспектност и ресурсно разнообразия, които често отсъстват в класическата концепция за учебно съдържание.

Ние в „Адам Смит“ очакваме с нетърпение възможността да участваме в изработката и изпробването на платформата.

Начало на проект ARTIFEX


На 25.10.2017 г. в гр. Антверпен се проведе началната партньорска среща по проект ARTIFEX. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Целта на проекта е създаване на практическа европейска рамка за STEM (наука, технологии, инженерство, математика) обучение на ученици в иновативна среда, извън класните стаи. Проектът се фокусира върху активното обучение на учениците да решават проблеми чрез мулти- и интердисциплинарни средства, които се предлагат в обществени центрове със свободен достъп до високотехнологично оборудване.

Домакин на срещата бе AGSO Antwerpen (Белгия) и на нея присъстваха представители на всички партньори по проекта: H-FARM EDUCATION (Италия), UNIVERSITEIT ANTWERPEN (Белгия), ARTEVELDEHOGESCHOOL (Белгия), EUROFACE CONSULTING (Чехия), ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA AE (Гърция), НАЦИОНАЛЕН

 УЧЕБЕН ЦЕНТЪР И КОЛЕЖ АДАМ СМИТ (България), KARLSTADS UNIVERSITET (Швеция). В дневния ред на срещата бяха обсъдени организационни въпроси, свързани със съвместната работа на партньорите по проект ARTIFEX. Участниците в срещата имаха удоволствието да посетят и да се запознаят с работата на общински център за STEM обучение в гр. Антверпен (https://www.stedelijkonderwijs.be/fablabplus). Бяха проведени и две работни сесии, по време на които партньорите бяха разделени в работни групи. В рамките на тези сесии бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани с практическата работа за постигане на целите на проекта. Партньорите съгласуваха и датите за следващите срещи на участниците в проекта.