Валидиране на примери, свързани с байъси


Преподавателите на Колежа бяха поканени да участват в проучване по проект dBias, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. В рамките на проучването те трябва да оценят вероятността за появата на предварително зададени примерни ситуации в учебен контекст. Повече за проект dBias и линк към проучването можете да откриете тук.

Държавен изпит сесия януари 2021 се отменя


Уважаеми колеги,

Във връзка с предложението на Министъра на здравеопазването за преустановяване на присъствени занятия и всякакви съпътсващи академични дейности във всички учебни заведения, Ви информираме, че Държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация – сесия януари 2021 година се отменя.

Моля да следите секцията новини на уебсайта и новинарския форум в Хралупата – електронната платформа на Колеж “Адам Смит”.

Пазете се и бъдете здрави!

Проект Skillability е одобрен!


Колеж „Адам Смит“ е партньор по проекта Skillability. В партньорството участват организации от Нидерландия, Словения, Италия, Португалия, Дания и Литва. Проектът е насочен към скритите възможности и таланти на хората с увреждания. Планираме да създадем дигитална платформа, която да се превърне в „работно място“ на хората с увреждания. Място, където те ще представят ръчно изработени предмети, бижута, сувенири…, както и възможност да покажат умения в областта на готварството, кетъринга и др. Освен в платформата, хората с увреждания ще имат възможност да се включат в базово обучение, свързано с дигитални умения, онлайн продажби, ценообразуване, реклама, методи за онлайн плащане.

Очаквайте скоро повече информация за проекта Skillability!

Уебинар: Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation


NTCenter организира безплатен уебинар на тема „Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation“ само за българската аудитория!

Кога: четвъртък, 27-ми август 2020, 18:30-19:00

Формат на уебинара: Въпроси&Отговори | Видеоплатформа: Zoom

Препоръчваме преди уебинара да се запознаете с нашите информационни видео ресурси по следните теми:
> Проект CoCOS и съавторството
> Идейна рамка и ръководство за преподаватели
> Демонстрация на CoCOS пакета
> Дидактическа методология на съавторството
> Онлайн курс за преподаватели
> Резултати от пилотни курсове
Всичко това можете да намерите на сайта на CoCOS на адрес:

Информационно събитие

За да си запазиш място за уебинара, попълни регистрационната форма тук и ден преди събитието ще получиш линк за видеовръзка!
Форма за регистрация: https://forms.gle/BZzH2VjyzkMXPB9r5

Уебинар: Игри на дезинформация


NTCenter, водещата организация в проект De Facto, организира безплатен уебинар на тема „Игри на дезинформация“ само за българската аудитория!

Кога: сряда, 26-ти август 2020, 18:30-19:15

Къде и как: онлайн уебинар чрез Zoom

Ще си поговорим за:

> Когнитивна наука: защо се поддаваме на дезинформация | Как умът ни услужливо ни подлага бананова кора

> Дезинформация с най-добри намерения | Защо и как най-често не осъзнаваме, че се срещаме с дезинформация

> Как да разпознаваме опити за манипулация | Ефектът върху образованието и как да си отваряме очите на четири

За да си запазиш място за уебинара, попълни регистрационната форма тук и ден преди събитието ще получиш линк за видеовръзка!

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА: https://forms.gle/nuWpHKiahh84MYQZ8

УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

Прием на колежани 2020-2021


Започна кампанията за кандидатстване за прием в програмата на Колежа за учебната 2020-2021 година.

Тази година „Адам Смит“ предлага професионално обучение по програма Предприемачество и мениджмънт :

Двугодишна програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка)
– до 30 (тридесет) човека в неприсъствена форма на обучение

Подробности за условията и начина на прием можете да намерите на тази страница, а подробна информация за програма Предприемачество и мениджмънт – на този линк.

Началото на кампанията е 18.05.2020, а крайният срок за подаване на документи и записване – 30 септември.

Промени, свързани с режима на извънредно положение


Уважаеми колеги,

Обръщаме се към Вас във връзка с продължаващото извънредно положение, обявено по повод разпространението на вируса, известен като Covid-19.

Както знаете, извънредното положение беше въведено с акт на Народното събрание. Последващи актове на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката регулират, временно, работата на различни обществени и икономически сегменти, включително образованието.

Съобразявайки се с тези разпоредби, с вътрешни заповеди на Директора на Колежа бяха отменени присъствените занимания и консултации, беше променен и режимът на работа на администрацията.

Изчаквайки развитието на събитията и следейки внимателно административните мерки, които Правителството прилага, Колежът адаптира учебната година и учебния процес към новите условия. Ситуацията е динамична и често непредвидима, което има сериозно отражение върху дългосрочното планиране. Благодарим за търпението Ви и за това, че съгласно обявените от нас инструкции и препоръки, продължавате да се придържате към програмата и сроковете на различни задания и проекти, изисквани от съответната дисциплина.

Към този момент сме в състояние да обявим промени и преструктуриране на част от процесите в Колежа, както следва:

1. За I курс (самостоятелна форма на обучение) подготовката следва да продължи по оригиналната програма. Изпитът на 26 април по Анализ на инвестициите ще се проведе чрез платформата. Насроченият за 25 април изпит по английски език се отлага до изпълнение на задължителните изисквания по отношение на самостоятелната работа и заданията. Ще бъде насрочена нова дата за финален изпит, когато тези изисквания бъдат изпълнени.

2. Отново за първи курс, следващите две дисциплини в програмата до края на тази учебна година са Управление на човешките ресурси и Езикова култура. Присъственият изпит по Езикова култура ще бъде отложен или прехвърлен към следващия семестър – окончателно решение за това ще бъде взето предвид развитието на обстановката и възможностите за провеждане на присъствен изпит по безопасен начин, вкл. и чрез обсъждане на промяна във формата на изпита, ако това се налага. Администрацията ще Ви информира своевременно за взетото решение. Подготовката по тази дисциплина не следва да се бави или отлага.

3. По отношение на II курс бяхме изправени пред необходимостта от вземане на тежки решения. В момента II курс изучава самостоятелно, следвайки по-ранните ни инструкции, Счетоводство и Управление на проекти. На практика това се извършва в условията на самостоятелна форма на обучение за всички, вкл. за тези колежани, които са записани и учат в редовна форма. Предвид форсмажорните обстоятелства се налага по административен път да променим формата на обучение, фиксирана в договорите за обучение.

4. Колежаните от II курс в редовна форма на обучение, които са платили таксата за последния семестър в пълния ѝ размер, ще получат обратно по посочена от тях сметка разликата в таксата до тази за самостоятелна форма на обучение. Молим ги да се свържат с нас на посочения имейл адрес, за да уточним подробностите по възстановяването на надвнесените суми.

5. Имайки предвид забавянето, причинено от изчакване за евентуална яснота по характера и продължителността на извънредните мерки, отлагаме изпитите за II курс, насрочени за 9 и 10 май, за 30 и 31 май, съответно.

6. Предвидените изпити на 30 май (Счетоводство) и на 31 май (Управление на проекти) са присъствени. По време на подготовката, консултации с преподавател могат да бъдат осъществявани в електронната платформа на Колежа, чрез форума на съответния модул. В момента уточняваме инструкцията за провеждането на изпитите от разстояние, която ще включва прилагане на подходящи технологични решения, ако текущите извънредни мерки бъдат удължени и включват и новите дати на тези изпити.

7. Към настоящия момент остава готовността на администрацията за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията през м. септември.

8. Колежаните от II курс, които планират да се явят на държавни изпити през септември, но имат невзети изпити и/или непредадени задължителни задания, следва да се обърнат към администрацията за уточняване на индивидуален график за полагане на тези изпити. Администрацията ще консултира всички желаещи за процедурата по заявяване и одобряване на тема за разработка на дипломен проект, изискванията към проектите, сроковете за предаване за рецензия.

Благодарим за разбирането Ви и пожелаваме спокойно завършване на учебната година. Надяваме се Вие и семействата Ви да се здрави и ситуацията да не е довела до драматични последици в личен, здравословен и професионален план. За връзка с администрацията и Учебен отдел на Колежа използвайте имейл адреса [email protected] Офисът на Колежа е затворен за посетители до второ нареждане.

Преустановяване на всички занимания


Във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват всички присъствени занимания и консултации в Колежа. Тази заповед е от по-висок ред от вече обявеното през миналата седмица спиране на присъствените занимания до края на м. март. Новите мерки са безсрочни, до получаване на нови решения и разпореждания на Националния оперативен щаб за противодействие на коронавируса и на компетентните държавни институции.

Предвид обезпечеността на Колежа, обучението за първи и втори курс, както и подготовката на колежани от предходни години, които имат да полагат поправителни изпити, се извършва изцяло в онлайн платформата ни. Към този момент администрацията продължава да работи и оказва техническа и административна подкрепа в тази връзка.

Призоваваме колежаните и преподавателите си към спокойствие и към спазване на инструкциите за хигиена, избягване на събирания в големи групи и поддържане на социална дистанция, когато това е възможно. Припомняме, че паниката никога не е добър съветник и призоваваме за избягване на импулсивни и ирационални решения и действия, които създават объркване, страх и паника.

Държавни изпити в Колеж „Адам Смит“ за учебна 2019-2020


Със заповеди на Министъра на образованието и науката и на Директора на Колежа са определени следните дати и срокове, свързани с провеждането на държавни изпити (ДИ) в Колеж „Адам Смит“ през м. септември 2020 година:

Дата на ДИ по теория на професията (писмен изпит): 10 септември

Дата на ДИ по практика на професията (представяне и защита на проект): 17 септември

Срок за подаване на заявления за допускане до ДИ: 2 септември

Заявлението може да бъде изтеглено от платформата за онлайн обучение (раздел „Административни документи“) или от този директен линк.

Срок за предаване на дипломните работи (бизнес проект): 1 септември

Информация за процедурата по провеждане на изпитите и завършване на обучението можете да намерите тук.