Skillability is the new name for disability* Да видим таланта на хората, а не тяхното увреждане.


* Текстът в заглавието е игра на думи от английски език и при превод се заличава вложения смисъл.

Проект Skillability е насочен към ефективното участие и включване в обществото на хората с увреждания в България, Португалия, Италия, Литва, Словения, Дания и Нидерландия. Прочетете повече за проекта, свържете с нас, ако проявате личен интерес, ако познавате хора с увреждания, които биха приели предизвикателството или искате да помогнете.

Подходът ни и този път ще бъде различен!

Нивото на безработица при хората с увреждания е по-високо от това на други групи население. По данни на Евростат по-малко от половината от хората с увреждания работят. Ситуацията в България е още по-тежка и проблемите на хората с увреждания изглеждат непреодолими. Фактори като липсата на достъп до образование, както и липсата на достъпен транспорт, допринасят за високия процент на безработица сред хората с увреждания.

Въпреки съществуващите мерки, стратегии и програми за подкрепа, хората с увреждания остават извън пазара на труда. Обикновено това ги обезсърчава да продължават активно да търсят работа, намалява доходите им и увеличава нуждата им от социална подкрепа и финансова помощ.

С проект Skillability ние възнамеряваме да се справим с ниските нива на заетост, като насърчим индивидуалните умения и таланти на хората с увреждания, подкрепим предприемаческия дух и творчество и им предложим път за финансова независимост. За целта сме планирали онлайн обучения, обхващащи всички сфери на онлайн търговията. Важно е да определим нуждите от обучение на хората с увреждания, да изготвим индивидуален план за действие и развитие, както и да подкрепяме лично всеки един от тях.

Работата от вкъщи е едно от решенията, което ще позволи на хората с увреждания да бъдат част от пазара на труда, без да се налага да се справят с враждебна физическа среда. Дигиталната платформа на Skillability ще функционира като официално работно място.

Основният фокус на проекта са хора с увреждания, които вече имат специфични умения и таланти, мотивирани са да ги надграждат и са изразили готовност да ги покажат на клиенти. Ние осъзнаваме, че хората, към които сме насочили проекта, живеят в различни социални условия – има значителни разлики по отношение на тяхната заетост и социални системи и нивото на интеграция в държавите партньори по проекта. Ще вземем предвид тези разлики, когато проектираме методологията, комуникационните стратегии и нивото на трудност на дигиталните курсове за обучение. Тези различия ще ни предоставят важна информация и ще допринесат за обмена на ноу-хау в рамките на партньорството.

Нашите предварителни проучвания определиха следните области на умения и талант, които ще бъдат включени в проекта, като имаме готовност да добавим и други:

Приложни изкуства и занаяти: рисуване,гравиране, фотография, графичен дизайн, видео, керамика, дърводелство, металообработване, бижута и други приложни изкуства.

Дигитални умения и услуги: въвеждане на текст/данни, копирайтинг, дизайн на уебсайт, поддръжка на уебсайт (софтуер, съдържание), уеб съдържание (авторство), съдържание/поддръжка на профил в социалните медии, превод

Готварство и кетъринг: хлебни и сладкарски изделия (вкл. уроци), приготвяне на храна (вкл. уроци);

Облекло и дизайн

Ще разработим и специализирана платформа за представяне на умения – Marketplace, където хората с различни увреждания могат да представят своите таланти. Платформата ще бъде защитено пространство в което талантливи хора с увреждания ще се срещат с клиенти, които оценяват труда, креативността и смелостта им, имат желание да купят определен продукт или просто искат да помогнат.

Последвайте ни, ако се интересувате от проект Skillability за себе си или за някой, когото познавате. Или се свържете директно с нашите партньорски организации!

Среща по проект S4F – стартиране на пилотни курсове и тестване


Предстоящата среща е от ключово значение за успеха на проект S4F. Предвижда се стартиране на пилотните курсове и тестването на ученици от всички етапи на училищното образование. По време на пандемия и онлайн обучение, провеждането на тестовете е предизвикателство. На срещата партнъорите ще споделят актуална информация за ситуацията в собствените си държави и какви са възможностите за постигане на оптимални резултати в тестването.

Науката може да е забавна


Всички сме изправени пред предизвикателства, свързани с ограничено пътуване, работа от вкъщи, дистанционно обучение и социална дистанция. Често учениците изпитват сериозни затруднения с изучаването на предмети като физика, биология, химия, геология, околна среда и астрономия. Партньори от девет европейски държави планират да създадат привлекателен и ефективен начин за преподаване, който да привлече вниманието на учениците като им разкрива тайните на науката чрез забавни видеоклипове, интерактивни ресурси и въпроси. Целта на проект Science4Fun е да провокира интереса на младите хора и да стимулира желанието им да научат повече.
За повече информация: https://www.science4fun.eu/

Съавторството – нов подход в обучението на възрастни


В представите на повечето от нас процесът на обучение следва класическия модел: преподавател, който подготвя учебното съдържание под формата на текстове – учебни занимания, по време на които учащите се запознават с учебния материал – самоподготовка (с помощта на учебник) – изпит, който дава обратна връзка за придобитите знания. Процесът на предаване на материала от преподавателя към учащите се случва в среда, която изисква физическото присъствие на всички участници в него. Развитието на технологиите промени в значителна степен средата и начина на провеждане на учебните занятия – днес черната дъска е заменена с интерактивна, присъствието в учебната стая или зала – с дистанционно обучение. Променят се подходите и методите на обучение. Учащите стават активна страна в обучението за разлика от чисто пасивната им роля в миналото.
Един от иновативните подходи в съвременното образование е съавторството (co-creation) и взаимодействието между различните участници в процеса на учене (студенти, колеги преподаватели, практици, консултанти и експерти в дадена област) при създаване на материали за учебни курсове. При този подход учащите стават партньори в процеса на обучение и преподаване. Това променя ролята на учащия от пасивен участник, който просто изпълнява поставените му в процеса на обучение задачи, в такъв, който допринася и се ангажира в процеса на създаване на учебно съдържание с цел да постигне по-добри резултати от своето обучение. Фокусът на учащия се измества от това „какъв документ ще получа“ в края на обучението към това „какво ще науча“.
От гледна точка на самия процес, две от основните характеристики на съавторството са взаимодействието между хората, които участват в процеса, и техния принос за него. Участието на учащите в процеса на съвместно създаване на учебно съдържание може да придобие различна форма: оценяване на съдържанието на курс или на процеса на преподаване, създаване на съдържание на курсове, проучвания, разработване на система за оценяване или избор между различни методи на оценяване и други. Последната дума в този процес, разбира се е на преподавателя, натоварен с отговорността за водене на курса. Той обаче може много по-точно да отговори на нуждите на учащите и да адаптира учебното съдържание към техните цели.
През следващите две години учащите в Колеж „Адам Смит“ ще имат възможност да изпитат на практика този нов подход като част от проект CoCOS. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия и в него ще се включат над 700 участници от пет европейски държави. В хода на проекта те ще участват в разработването и тестването на онлайн платформа, която позволява структурирано съвместно разработване на образователни курсове от голям брой сътрудници.

Интервю с Андрей Стойчев – директор на Колеж „Адам Смит“ в Kafene.bg


За ученето като жизнена необходимост, а не като задължение и за предимствата на виртуалното обучение поговорихме с Андрей Стойчев – директор на Колеж „Адам Смит“.

Това ли е основната посока – виртуално обучение и обърнат модел на учене? Как се възприема той от обучаваните?
Обърнатият модел на учене съчетава най-доброто от всички светове по отношение на подходи към ученето. Обърнатото учене увеличава многократно ефективността на ученето, като разменя типа на задачи, изпълнявани у дома и в залата, в група и с преподавател. Осигурява изключителни възможности за гъвкавост, които са от огромна важност за хора с високо натоварване в работата и у дома. Позволява им сами да управляват времето си. В същото време поддържа контакта с преподавателите и менторите и се възползва максимално от всички съвременно компютърни и комуникационни технологии. Именно тези технологии отварят широко прозорците на залата към огромните запаси от данни в мрежата, които стават основа за работа по реални проблеми и казуси. Вярно е, че този подход изисква известна степен на самоорганизация, но “Адам Смит” предлага бизнес програмите си на “пораснали” хора – най-често колежаните и курсистите ни са на възраст между 25-35 години, много от тях вече минали през университетски програми.

Готови ли са хората у нас за подобен род нововъведения в образователния процес?
Преди около 5 години ние направихме радикална промяна във физическата среда в учебните зали на Колежа. Заменихме скучните маси и столове с удобни кресла, структурирахме няколко и различни пространства за прожектиране, гледане през телевизор или писане и чертаене върху бяла дъска, внесохме в залата нещата, които помагат ученето да се усеща приятно и удобно – кафето и чаят са на една крачка разстояние от креслото или пуф-креслата – нашите цветни и усмихнати барбарони. Няма да ви занимавам със скучни числа, но ще кажа, че хората се влюбиха в това ново преживяване на скованата и прозяваща класическа представа за учебен контекст. Кръговите решения, поставянето на преподавателя в кръга и на същото ниво, на което се намират обучаваните, преподавателските тандеми, с които счупихме модела “едно занимание – един преподавател”, всичко това се прие невероятно добре и моделът, идеята за който заимствахме от един експеримент в Станфорд, надмина многократно очакванията ни. Не можех да не се похваля с това. И да, хората са готови – според нас ключът е в преживяването. Ако искате да разберете защо това е толкова важно, заповядайте при нас, гостувайте на някое от присъствените занимания!
Кои са основните предимства на виртуалното обучение?
Вече споменах колко добре се приема комбинацията от виртуално и присъствено обучение, особено с промяна на подхода към “обръщане” на ученето. Пестенето на време е основният фактор, а към него трябва да добавим възможността за намаляване на цената и увеличаване на достъпността, включително за хора с различни увреждания. Виртуалната среда позволява често да добавяме новоразработено учебно съдържание и да поддържаме отворен достъп до ресурсите в платформата за всички, които успешно са завършили програмите ни.

Кого каните в Колежа и в Хралупата?
Колеж “Адам Смит” е дом на нашето семейство от ентусиасти и ние охотно отваряме дома си за всички, които усещат подтика на предприемачеството в себе си или пък просто са любопитни. Винаги сме готови да посрещнем гости, да покажем и да разкажем. Колежът е бутиково училище и ние помним всички истории за животи, в чиято промяна сме участвали. Ето защо ми е трудно да правя обобщения и да обърна всички тези лични истории в групи с числово изражение. И все пак: най-често път към нас намират хора, които вече са опитали от живота – завършили университетска програма и поработили малко или никак по специалността и търсещи промяна или надграждане; служители на средно ниво в различни компании, които са осъзнали нуждата от растеж и търсят адекватно бизнес образование; хора, които желаят да материализират желанието си за собствен бизнес; младежи, които имат нужда от специфични знания и умения, за да подпомагат семейния бизнес; авантюристи, които сменят кардинално посоката си в живота; българи, които криволиците на съдбата са запратили в чужбина; хора, които намират в ученето същото интелектуално удовлетворение, което намираме в него и ние – подготвяйки го.

Пожеланието Ви към читателите на Kafene.bg, решили да продължат с ученето?
Ако и те принадлежат към “родът на летящите хора”, ще им припомня, че летенето винаги е по-приятно в компания. Ученето става все по-забавно с годините и за мен е тъжно да наблюдавам хора, които нямат търпение “учещият период” да свърши час по-скоро. Струва ми се, че ученето прави хората по-малко кресливи и по-малко натрапчиви, понякога дори незабележими, а сенките им – по-дълги. Много бих искал да си пожелаем да живеем в свят, в който има повече тихи хора с дълги сенки.

Оригинална публикация и снимка: http://kafene.bg/интервю-с-андрей-стойчев-директор-на-колеж-адам-смит/

Кои са различните форми на обучение в Колежа


Един от най-често задаваните въпроси от хората, с които говорим, е какви са предлаганите форми на обучение и какви са различията между тях. Ето защо решихме да улесним хората, които обмислят най-подходящия формат на учене, който съответства на тяхната ангажираност и на времето, което могат да отделят за нова бизнес квалификация.

Сравнителната таблица се отнася за основната програма на Колежа по „Предприемачество и мениджмънт“.

Водораслите – бизнесът на жените в Занзибар


Водораслите са новата суперхрана, често те се използват като основна съставка в козметика, лекарства и пасти за зъби. Със събирането на водорасли на остров Паже, Занзибар основно се занимават жени. Те посрещат изгрева на слънцето в океана, като правят конструкции от въжета и дървени колове, на които захващат малки водорасли и след около шест седмици събират реколта десетократно по-голяма от „засадената“. Част от тези водорасли местните използват за храна, но повечето изсушават и продават. Отглеждането на водорасли в този район е започнало през 1990 година и според местните мъже е несигурна и несериозна работа, затова те предпочели да продължат да се занимават с риболов и туризъм.

Работата във фермите за водорасли променила живота на местните жени. Преди те можели да напускат домовете си само в случай на сватба или погребение. Тази изолация личи дори и в архитектурата на домовете – каменни пейки по външните стени на къщата – което позволява на мъжете да посрещат гости, като същевременно пазят съпругите си от чужди погледи. Голяма част от мъжете не одобрявали идеята съпругите им да работят, но след като установили какъв доход осигуряват за семейството си, постепенно променили мнението си.

Жените, работещи във фермите за водорасли започнали да пазаруват сами, да пътуват с автобус, да купуват мебели и да плащат за ремонт на домовете си. А, една от тях дори има собствен магазин, в който продава козметика и храни от водорасли. Благодарение на печалбата от фермите за водорасли семейството живее в нова къща, разполагат с по-голяма рибарска лодка и синовете им имат скутер.

Оригинална публикация и снимки: https://www.bbc.com/news/stories-44688104

 

 

Преподаватели: Вероника Костова


„Аз съм Вероника Костова и моята мисия е да помагам на хората да усъвършенстват езиковата си култура. Работата ми в Колеж „Адам Смит“ е предизвикателство, с което се сблъсках преди три години. Благодарение на приятелската обстановка, прекрасните отношения с колеги и колежани, това предизвикателство се превърна в симбиоза между работа и удоволствие, която ме обогатява като човек и преподавател.“

Вероника Костова преподава „Езикова култура“ в програма „Предприемачество и мениджмънт“ в Колеж „Адам Смит“

Екипът на Колеж „Адам Смит“ – Чавдар Чавдаров


„За мен Колеж „Адам Смит“ е приключение. Колежът ми подари безценни неща – знания, умения, емоции и не на последно място прекрасни колеги, които са моето „работно“ семейство. Тук се научих да обичам това, което правя.“

Чавдар Чавдаров – административен секретар в Колеж „Адам Смит.