Колежани: Георги Илиев

„Случайно попаднах на реклама на Колежа в интернет. Зачетох се в сайта му и реших да се обадя. Още не знаех, че това щеше да промени мен и начинът ми на възприемане на света. Промениха ме не знанията, които получих. В крайна сметка тях можех да си ги набавя по много канали. Промениха ме хората,…

Read More

Екипът на Колеж „Адам Смит“: Андрей Стойчев, Директор на Колежа

„Работата ни с партньори от Европа и достъпът ни до иновации ни позволява ежедневно да създаваме наново Колежа като специално място – с уникална физическа среда, внимание към авторските програми и материали, грижа към колежаните, уважение към времето и доверието, които са ни поверили. Гордея се с това!“ Андрей Стойчев, МВА Директор на Колеж „Адам…

Read More

ХРАЛУПАТА – необикновено място за особени идеи

Преди няколко години нарекохме платформата си за онлайн обучение „Експлораториум“. Това отразяваше изследователската ни нагласа в дизайна на курсове за онлайн обучение. По онова време мигрирахме и цялото учебно съдържание, предимно авторски материали, към платформата. Добавихме и огромен брой интерактивни и визуално привлекателни ресурси. Сега е време за следваща стъпка. Време е да поканим и…

Read More

Професионални квалификации над националната рамка

bm-level6

От 2014 година в „Адам Смит“ предлагаме нещо уникално за България — програма за професионална квалификация по „Бизнес мениджмънт“ на ниво 6 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР), т.е. с едно ниво над най-високата възможна степен според българската Национална квалификационна рамка. Важно е да се знае, че предлагането на професионални квалификации на нива над националната рамка е…

Read More

Европейска квалификационна рамка

знаме на ЕС

  Европейската квалификационна рамка представлява обща референтна рамка за връзка между отделните национални квалификационни системи, която осигурява по-голямо разбиране на придобитите квалификации чрез подробно обяснение на съдържанието. Целта на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) е да улесни мобилността в Европейския съюз (ЕС) и да насърчи ученето през целия живот. Приета е като официален доумент през 2008…

Read More

Професионална квалификация

brick-sign-learn

Предимствата на професионалното обучение са заложени в неговата практическа насоченост и близостта му до пазара на труда, както по отношение на краткия срок на обучение (до 2 години), така и на учебното съдържание. Този вид обучение изключително разпространен в Европа, а в голяма част от страните от ЕС завършилите професионално обучение имат възможност за много…

Read More

Как да изберем колеж или център за обучение

questions

Много често при избора на организация, която предлага професионално обучение, възникват неувереност или съмнения относно качеството на процеса и на продукта, предлаган от съответната организация. Понякога тези съмнения са основателни и е добре да се знае как може да се определи надеждно ли е дадено учебно заведение и в състояние ли е да отговори на…

Read More

Системата Europass

Системата Europass (Европас) е създадена с решение на Европейския парламент и Съвета на Европа. Включва 5 документа, които улесняват мобилността и осигуряват прозрачност и съпоставимост на компетенции и квалификации в ЕС. Europass автобиография (CV) е най-широко използваният от петте документа. Преди появата му, форматът и съдържанието на автобиографиите, използвани в страните-членки на ЕС и в…

Read More

Carpe diem в едно бизнес училище – част II

Първата част на този разказ започна с това как и защо едно училище реши да преобърне себе си с краката нагоре. Сега е време да те заведа там, където измислянето на неща заведе нас. В залите на Колеж “Адам Смит”. Това е място, където усещането за училище и за цялостния начин на възприемане на ученето…

Read More

Carpe diem в едно бизнес училище

През пролетта на 2012 година седяхме в офиса на Колежа и си говорехме за промените, които искахме да направим. Виждаш ли, ние обичаме промените – някак простодушно вярваме, че те ни правят различни. Заради това всяка година правим по някоя мъничка промяна, а от време на време и някоя голяма. И май беше време за…

Read More