Университетски титли в Европа


Ако ученето ви се струва трудно, само си представете главоблъсканицата в официалните обръщения в университетската общност, които на всичкото отгоре се различават в исторически обособените клонове на университетските традиции!

Традиционни обръщения в германските университети:
Eure Magnifizenz (англ. His/Her Magnificence) – към ректора на университета
Eure Spektabilität (лат. Latin Spectabilis, англ. His/Her Notability) – към декан на факултет

Традиционни обръщения в холандските университети:
Edelgrootachtbare heer/vrouwe (англ. His/Her Great Honour) – към ректора на университета
Hooggeleerde heer/vrouwe (англ. Highly Learned Sir/Madam) – към професор и декан на факултет
Weledelzeergeleerde heer/vrouwe (англ. Well (Noble) Very Learned Sir/Madam) – към доктор
De weledelgeleerde heer/vrouwe (англ. Well (Noble) Learned Sir/Madam) – към докторант

Традиционни обръщения в италианските университети:
Magnifico Rettore (англ. Magnificent Rector) – към ректора на университета
Amplissimo Preside (англ. Amplified Headmaster) – към декан на факултет
Chiarissimo Professore (англ. Illustrious/Enlightened Professor) – към професор

За квантовата физика, паралелните светове и вероятностите


„Може да изглежда, че квантовата физика подкопава разбирането, че природата се управлява от закони, но това не е така. Вместо това тя ни води към нова форма на детерминизъм: при дадено състояние на система в определен момент във времето, законите на природата определят вероятностите на различните състояния на минало и бъдеще, а не миналото и бъдещето със сигурност.

Колкото и отвращаващо да е това за някои, учените трябва да приемат теории, които са в унисон с експериментите, а не с техните предварително установени разбирания.“

Това пишат физиците Стивън Хокинг и Леонард Млодинов в книгата „The Grand Design“ през 2010 година.

Ние в „Адам Смит“ сме може би по-далеч от квантовата физика, отколкото от всяка друга научна област. И за паралелните светове не знаем почти нищичко. Но пък разбираме малко от вероятности и тяхното приложение – за тях учим в дисциплините ни Статистика, Стратегическо управление и Управление на проекти.

Бизнесът бил скучен, а? Може, но само ако се поднася по скучен начин. А ние в „Адам Смит“ можем да направим разликата!

Данъчни облекчения за вещици


Вещиците в Холандия имат право на данъчни облекчения за разходите, които са направили, за да се обучат в „занаята“! Привилегията, потвърдена и от местен съд, позволява приспадане на разходите за обучение, при положение, че обучението „увеличава вероятността за намиране на работа и личния доход“. Фактът, че държавата не признава формалната професионална квалификация в тази твърде специфична област, не променя нещата.

Въпросните курсове по вещерство се провеждат 13 уикенда в годината, най-близки до пълнолуние, като се практикуват ритуали на открито и се варят отвари. Участниците се учат на лечителство с билки и камъни, правене на отвари, предсказване с кристална топка и йероглифи. Учат се да призовават вътрешните си духовни сили и да използват естествената енергия на дърветата и растенията.

Цената на всеки съботно-неделен курс е 170 евро и включва учебни материали, настаняване, както и набор от инструменти, нужни на всяка вещица. В курсовете може да се запише всеки мъж или жена, навършили 18 години.

Искрено се забавлявахме, докато подготвяхме тази информация. И се питаме, как ли би изглеждала длъжностната характеристика на една „щатна вещица“? Въпрос, чийто отговор може да се намери в часовете по Управление на човешките ресурси в „Адам Смит“.

Между другото, нашите учебни занимания също се провеждат през уикендите… 😉

За изобретателността на данъчната администрация


„Изобретателите на различните данъци, с които в различни времена са били обложени къщите в Англия, […] са определяли данъците по нещо по-очебийно. […] Първият данък от този вид бе данъкът върху огнищата в размер на 2 шилинга от всяко огнище. За да установи колко огнища има в къщата, бирникът трябвало да огледа всички стаи. Това неприятно посещение направи данъка толкова омразен, че скоро след революцията той бе отменен като символ на робството. Следващият данък от този вид бе един данък от 2 шилинга от всяка обитавана жилищна сграда. Къща с 10 прозореца трябваше да плаща 4 шилинга повече. Къща с 12 и повече прозореца – 8 шилинга повече. По-късно този данък бе изменен в смисъл, че къщи с 20 до 29 прозореца трябваше да плащат 10 шилинга повече, а къщи с 30 и повече прозореца – 20 шилинга повече. Броят на прозорците в повечето случаи може да бъде установен отвъни във всички случаи без да се влиза във всяка стая на къщата. Поради това посещението на бирника при този данък бе по-малко досадно, отколкото при данъка върху огнищата.“

Това пише Адам Смит в „Богатството на народите“, издадена за първи път през 1776 година. През 2010 година в България, НАП полетя с хеликоптер, за да може да обложи по снимковия материал имотите на най-заможните българи. Много изобретателно, нали? Как ли им е хрумнало? 🙂

Мозъчната дейност и финансите


Наскоро проведено проучване от невролози, психиатри и когнитивни психолози, потвърди теорията на Фройд, че някои психически разстройства, като например фобиите, са следствие на подсъзнателен конфликт. Чрез серия от сеанси, учените извели ключови думи за всеки от своите пациенти. После подали тези думи към мозъка на пациентите и отчитали резултатите от мозъчната дейност. Оказало се, че мозъкът реагира на подсъзнателно ниво само на подсъзнателно въведени стимули, защото само тогава смята думите за релевантни спрямо скрития конфликт.Мозъчната активност била много слаба при подаване на същите стимули, но на съзнателно ниво. С други думи, всеки проблем трябва да се атакува с правилния инструмент.

В практиката на финансите има едно правило – финансирай краткотрайни активи с краткосрочни заеми и дълготрайни активи с дългосрочни заеми. Правилният инструмент тук е много важен, защото погрешно решение може да доведе до финансов колапс на организацията.

Финансите били скучна материя, а? Може и да е така, но само ако се поднасят по скучен начин. А ние в „Адам Смит“ можем да направим разликата!

На снимката – увеличено изображение на неврони.

За дисциплината в учебните заведения


Дисциплината в учебните заведения поначало е измислена не за доброто на студентите, а в интерес на преподавателите, или по-точно казано – за тяхното удобство. Нейната цел във всички случаи е да поддържа авторитета на преподавателя и независимо от това дали той пренебрегва своите задължения, или ги изпълнява, да принуди студентите да се държат във всички случаи с него така, сякаш той ги изпълнява с най-голямо прилежание и умение.

Дисциплината предполага, изглежда, мъдрост и добродетел в едната категория и най-голяма слабост и глупост в другата.

Адам Смит, „Богатството на народите“

Управленската организация в древен Египет


Младият княз на Египет бил изпратен от баща си, фараона Рамзес XI, да провери как вървят делата в различните номеси (области). Той се опитал да разбере сложната структура на управление в тогавашен Египет (11 в.пр.н.е.), но без особен успех. Тогава князът се обърнал за помощ към един от благородните номарси (наместници на фараона, управители на област) и го помолил да му разкаже как минава един ден от управлението на областта:

„Сутрин, след баня, принасям жертва на бога Атму, а после извиквам ковчежника и го разпитвам дали се събират, както трябва, данъците на Негово Величество. Когато каже, че се събират, похвалвам го, а когато ми каже, че тия и тия не са платили, заповядвам непослушните да бъдат арестувани. След това викам надзорника на царските хамбари, за да узная колко храни са постъпили. Ако са много, похвалвам го, ако са малко, заповядвам да набият виновниците. После идва главният писар и ми докладва от какво се нуждаят войската, чиновниците и работниците и аз заповядвам да им се отпусне нужното срещу разписка. Ако даде по-малко, похвалвам го, ако даде повече, започвам следствие. Следобед при мене идват финикийските търговци, на които продавам житото, а получените пари внасям в касата на фараона. След това се моля и утвърждавам решенията на съда, а надвечер полицията ми прави доклад на произшествията.“ (Болеслав Прус, „Фараон“)

По този начин номарсите, висшите жреци и самият фараон изслушвали по десетина души на ден, но зад техните доклади стоял трудът на десетки, стотици и хиляди други, които на свой ред изслушвали, обобщавали и предавали на по-висшестоящите информация за състоянието на империята. Князът разбрал, че за управника е по-важно да създаде организация, отколкото да се нагърбва сам с ненужно бреме, което му дава откъслечен и неточен поглед върху нещата. Днес наричаме това „пирамида на управленските задачи“. А как този похват се прилага на практика, как се осъществява ефективно делегиране и координация, можете да научите в Колеж „Адам Смит“.

Златният лъв на Лидийското царство


В древността съществувал сериозен проблем – как да се гарантира чистотата и количеството метал, използвани по това време като разменна единица в търговията. Решението дошло чрез… контрол и сертифициране!

Царете на Лидия (богато царство на територията на днешна Мала Азия, а може би най-известният му владетел е пословично заможният цар Мидас) намерили решение – те отпечатвали своя лик (а по-късно и други образи) върху парчетата метал, като по този начин ги уеднаквили (въвели стандарти!) Тази своеобразна „гаранция“ за качество, идваща от самият владетел на богатото и уважавано царство, била достатъчна за повечето търговци, дори и извън пределите на страната, и богатствата на Лидия се множали.

Така чрез процеса на сертифициране на качеството се появили първите монети – около 650 година пр. Христа. A какви са съвременните модели и стандарти за качество и сертифициране, можете да научите в Колеж „Адам Смит“.

Най-дългото име на компания във Великобритания


Компанията с най-дълго име във Великобритания е създадена преди 150 години и все още функционира. Името съдържа 14 думи и 86 символа (ако броим и интервалите, или 73 без тях).

Пълното име е Southampton Isle of Wight and South of England Royal Mail Steam Packet Company Limited, но по обясними причини компанията използва по-краткото търговско име Red Funnel.

Бизнесът на Red Funnel е превоз на хора и автомобили между Саутхамптъм и Уест Коус.

Кроежите на папа Инокентий III


 

Папа Инокентий III, войнстваща натура, се възприемал не само като божи наместник, и управител на Църквата, но и като управител на света. Намесите му в политиката били чести, кроежите и плановете – многобройни.

По това време, в началото на XIII век, на английския трон седи крал Джон, син на Ричард Лъвското сърце. Отлъчен от църквата заради избора на архиепископ на Кентърбъри и изправен пред армията на френския крал Филип II Август, Джон събрал около себе си коалиция, в която влизали графовете на Булон и на Фландрия, както и императорът на Свещената римска империя, но това не било достатъчно, за да бъдат победени французите. Джон направил хитър ход в навечерието на неизбежния сблъсък с Филип II, като подгънал коляно пред папата, искайки опрощение и… предлагайки му Англия! Инокентий почти незабавно му върнал короната под формата на феодално владение и срещу годишен данък.

Изведнъж се оказало, че Филип не можел да атакува Джон, който вече се ползвал с папската закрила. Филип с основание бил разярен, защото по силата на феодалните закони Джон Английски, бил негов васал и му дължал подчинение в качеството му на херцог на Нормандия и на Аквитания. Ако престъпел забраната, Филип бил заплашен от отлъчване. Което в действителност не било нещо ново за него – той изпитвал непреодолима неприязън към втората си съпруга Ингебурге, красавица и сестра на краля на Дания. Ингебурге била пратена в манастир, а Филип си взел за съпруга една баварска прицеса. Скандално! Папата отлъчил Филип заради двуженство. Кралят върнал девстената Ингебурге в двора, за да угоди на Инокентий, но я държал затворена и под охрана в замъка Етамп, на около 50 км. от Париж. Папата бил длъжен да признае с неохота, че формално законът бил спазен и неговата власт не се простирала върху интимните проблеми на владетелите.

Между другото, Джон Английски е монархът, подписал през 1215 година Магна харта – харта на свободите. Не в своя угода и по свое желание, а под натиска на английското благородничество и с подкрепата на Кентърбърийския архиепископ.

Инокентий III подкрепил избора на младия Фридрих Хохенщауфен на трона на Свещената римска империя. „Правилният“ избор бил обезпечен с 20 000 марки, осигурени от френския крал Филип II Август, и те се оказали достатъчни, за да убедят германските принцове да изберат за император през 1220 година протежето на папата, Фридрих, срещу конкурента Отон. По ирония на съдбата, малкият Фридрих се превърнал по-късно във великия император Фридрих II и станал пословичен с пререканията си със Светия престол – папа Григорий IX дори го нарекъл „Антихрист“.

Отлъчването от църквата било мощен инструмент за налагане на волята на папата над християнските кралства в Европа и най-страшното и най-старото канонично наказание, което църквата можела да наложи. Отлъчването на владетел автоматично освобождавало неговите васали от клетвите им за вярност, а това било предпоставка за разнородни временни съюзи в подкрепа на един или друг претендент за престолите на западните кралства. Заедно с отлъчването, папата поставял под възбрана всички владения на отлъчения, като по този начин забранявал функционирането на всички църкви и извършването на църковните тайнства.

Заплетени планове, успехи и провали, съюзи и измени доминирали този период от Средновековието. А какви умения за стратегическо планиране са нужни на съвременния предприемач, можете да научите в Колеж „Адам Смит“.

Карта: Wikipedia