За дисциплината в учебните заведения


Дисциплината в учебните заведения поначало е измислена не за доброто на студентите, а в интерес на преподавателите, или по-точно казано – за тяхното удобство. Нейната цел във всички случаи е да поддържа авторитета на преподавателя и независимо от това дали той пренебрегва своите задължения, или ги изпълнява, да принуди студентите да се държат във всички случаи с него така, сякаш той ги изпълнява с най-голямо прилежание и умение.

Дисциплината предполага, изглежда, мъдрост и добродетел в едната категория и най-голяма слабост и глупост в другата.

Адам Смит, „Богатството на народите“