Хралупата - нашата платформа за онлайн обучение

В „Адам Смит“ използваме една от най-добрите системи за електронно обучение в света – Мооdle (https://moodle.org/). Чрез онлайн платформата, достъпна за колежани и курсисти, се осъществява основната част от комуникацията с преподавателите и администрацията. Всички учебни дисциплини имат своето виртуално пространство в платформата, в което сме събрали текстовете на авторските учебни материали, които използваме, различни интерактивни упражнения, тестове за самопроверка, официалните изпитни тестове, интерфейс за предаване и оценяване на текущи задания и проекти. Платформата поддържа пълен профил на всеки потребител, изчислява успех при многокомпонентна схема за оценяване, показва активностите на всеки колежанин и неговия напредък във времето.

Хралупата

Виртуалното пространство за учене, връзка с колеги и преподаватели, самопроверка...