За битката при Бремюл и предприемаческия дух на рицарството


През 1119 година край френското градче Бремюл се състояла битка между армиите на френския крал Луи VI и краля на Англия и херцог на Нормандия Хенри I. Сблъсъкът бил породен от неуточнените граници на владенията им. Според монаха Ордерик Витал, един от най-известните историци на Среднoвековието, в битката взелиПрез 1119 година край френското градче Бремюл се състояла битка между армиите на френския крал Луи VI и краля на Англия и херцог на Нормандия Хенри I. Сблъсъкът бил породен от неуточнените граници на владенията им. Според монаха Ордерик Витал, един от най-известните историци на Среднoвековието, в битката взели участие 900 рицари. Жертвите били три, въпреки че битката била описвана като „кървава“. Да, това не е грешка – падналите рицари били само трима.

участие 900 рицари. Жертвите били три, въпреки че битката била описвана като „кървава“. Да, това не е грешка – падналите рицари били само трима.

През 1119 година край френското градче Бремюл се състояла битка между армиите на френския крал Луи VI и краля на Англия и херцог на Нормандия Хенри I. Сблъсъкът бил породен от неуточнените граници на владенията им.

Според монаха Ордерик Виталис, един от най-известните историци на Среднoвековието, в битката взели участие 900 рицари. Жертвите били три, въпреки че битката била описвана като „кървава“. Да, това не е грешка – падналите рицари били само трима!

Любопитно, нали? Ето какъв е контекстът, в който се случва всичко това:

По това време благородниците имат само едно занимание – да воюват. Те не работят, не упражняват занаят, не търгуват, а единствената възможност да получат това, от което най-много се нуждаят – пари, е във войната. Да, благородниците получават от своите владения достатъчно – в повечето случаи- продукти, за осигуряване на прехраната – тяхната и тази на техните семейства. Но за всичко останало били нужни пари.

За известен период от време източник на средства за благородническите семейства били грабителствата, за които участието в кръстоносните походи давали широки възможности, при това прикрити под съвсем благовиден предлог – изпълнение на християнския дълг. Това обаче не продължило дълго, а след плячкосването на Константинопол през 1204 г., когато кръстоносците разделили богатствата на града с венецианците, в отплата за техните кораби, забогатяването заради червения кръст на плаща станало практически непостижимо. Участието в местните войни на сюзерена не било доходоносно, с изключение на редките случаи, в които можело да се поиска откуп за взетите в плен. Да убиеш друг благородник в сражение, следователно, било крайно неразумно от гледна точка на финансовата изгода. Победата в битката при Бремюл била на страната на Хенри I, а неговите рицари увеличили значително своите богатства заради високите откупи, които по-късно получили срещу взетите в плен френски благородници.

В известен смисъл, от благородниците се изисквало да притежават предприемачески умения и да намират източници на доходи, които съответстват на положението им в обществото и не противоречат на реда и законите на кралството. А какви умения трябва да притежава съвременният предприемач, можете да научите в Колеж „Адам Смит“.

Карта: Wikipedia

По това време благородниците имат само едно занимание – да воюват. Те не работят, не упражняват занаят, не търгуват, а единствената възможност да получат това, от което най-много се нуждаят – пари, е във войната. Да, благородниците получават от своите владения достатъчно – в повечето случаи- продукти, за осигуряване на прехраната – тяхната и тази на техните семейства. Но за всичко останало били нужни пари. За известен период от време източник на средства за благородническите семейства били грабителствата, за които участието в кръстоносните походи давали широки възможности, при това прикрити под съвсем благовиден предлог – изпълнение на християнския дълг. Това обаче не продължило дълго, а след плячкосването на Константинопол през 1204, когато кръстоносците разделили богатствата на града с венецианците, в отплата за техните кораби, забогатяването заради червения кръст на плаща станало практически непостижимо. Участието в местните войни на сюзерена не било доходоносно, с изключение на редките случаи, в които можело да се поиска откуп за взетите в плен. Да убиеш друг благородник в сражение, следователно, било крайно неразумно от гледна точка на финансовата изгода. Победата в битката при Бремюл била на страната на Хенри I, а неговите рицари увеличили значително своите богатства, заради високите откупи, които по-късно получили срещу взетите в плен френски благородници.
В известен смисъл, от благородниците се изисквало да притежават предприемачески умения и да намират източници на доходи, които съответстват на положението им в обществото и не противоречат на реда и законите на кралството. Какви умения трябва да притежава съвременният предприемач можете да научите в Колеж „Адам Смит“.
Карта: Wikipedia