Андрей Стойчев


Когато мисля за новите неща в „Адам Смит“, използвам едно просто правило: съдържанието, средата и подходът, това какво и как се случва по време на обучението, трябва да са такива, че да не можете да си ги представите, винаги да бъдат неочаквани. Клишетата в обучението трябва да се чупят, стандартите трябва да се подлагат на изпитание ежедневно и да се променят. Бизнес обучението може да бъде зашеметяващо различно от категориите, в които сме свикнали да мислим за него.
Андрей Стойчев, Директор на Колежа