Буба Портокалска


Колежът е „дете“, отгледано с много внимание, грижи и всеотдайност, което винаги ще обичам. За мен той не е пари или кариера — той е кауза, на която съм се посветила и която отстоявам всеки ден.
Буба Портокалска, заместник-директор на Колежа