Георги Илиев


Започнах обучението си заедно с моя съдружник във фирмата, която управляваме. Тогава още не знаех, че това щеше да промени мен и начина, по който възприемам света. Промениха ме не знанията – тях, в крайна сметка, можеш да получиш по много канали Промениха ме начинът на общуване, дискусиите и атмосферата тук. Казват, че е невъзможно да се променят първите седем години. Ако е така, то хората в Колежа направиха невъзможното.
Георги, който намери себе си в „Адам Смит“