Ирина Данаилова


Колеж „Адам Смит“ е друго, различно място. Тук колежаните са предизвиквани непрекъснато и резултатите са впечатляващи. Тук нищо не е „типично“ и „обичайно“. Обстановката е цветна, артистична и уютна. За мен този Колеж е неразделна част от живота ми. Защото е моето малко професионално семейство.
д-р Ирина Данаилова, преподавател по "Управление на проекти"